Protokoll styrelsemöte 2024-03-13 A-Huset

Protokoll styrelsemöte 2024-03-13 A-Huset

Närvarande: Anna, Bruno, Joakim, Mario, Lasse, Stephanie

Ordförande: Bruno
Sekreterare: Joakim
Justerare: Stephanie

1. Uppdateringsrunda:
Anna och Stephanie undersöker möjlighet att starta samarbete med ställe i Majorna och utdelning i närheten.

2. Protokoll från årsmötet.
För att kunna lägga ut årsmötesprotokollet gjordes den sista justeringen.
(Strävan efter transparens men med större hänsyn till känsliga ämnen.)

3. Kort avstämning för ambassadörer
Stephanie kommer att kolla med ny butik centralt, med hjälp av övriga ambassadörer.
Butikskedja följs upp på annat håll, med andra organisationer som vill samarbeta.
Samarbete till Folkkök - arbetet fortsätter.
Med anledning av avfallsförordningens krav på separat insamling av bioavfall är det troligt att butikerna önskar att vi ska hämta mer frekvent, vilket är något vi behöver ta höjd på.

4. Möjlighet att söka bidrag för att skaffa kärror eller annan fossilfri transport
Vi behöver kolla vilket behov av kärror det finns i Solikyl. Anna kollar upp.

5. Flera medlemskap
Frågan kommer att diskuteras framöver.

6. Solikyl förknippas fortfarande med Fixoteket som kräver folk på pengar.
Då detta är något som Solikyl helt tar avstånd ifrån kommer Anna skriva ihop ett uttalande och posta i styrelsens forum innan allmän publicering på Facebook.

7. Inaktiv medlem vill bli insläppt igen
Det är ett ärende för välkomstgruppen. Joakim styr upp.

Avslutning
Kommande möten:
10 april styrelsemöte
20 april stormöte, bestämt sen tidigare
19 maj årsmöte, bestämt sen tidigare

Check-out
Mötet avslutas