Protokoll styrelsemöte 230222

230222 Protokoll styrelsemöte

Plats: jitsi
Tid: 19.45-20.15(sluttid blev 20.45)

Ordförande: Anna
Sekreterare: Liselott
Justerare: Mia

Närvarande: Kristina, Lasse, Olof, Joakim, Mia, Anna, Bruno, Liselott

Informationspunkter

1.Megaloppis
Megaloppis(maj): Solikyl inbjudna till Megaloppis.
Världens röj(ganska snart): Solikyl inbjudna till Världens röj. Stå vid Familjebostäders containrar och prata om att saker kan återvinnas samt ta hand om den mat som blir över från denna dag.

Diskussionspunkter

2.Datum för Årsmöte
Vad behöver göras och vem gör vad inför årsmötet? Årsmötet ska hållas senast sista maj.
Kallelse: tidigast 4 veckor innan senast 2 veckor innan årsmötet.
Verksamhetsberättelse: Alla områden ska lämna in en text från det område man ansvarar för. När kan detta vara gjort?
Revisionsberättelse består av ekonomisk berättelse samt övriga dokument styrelsen ska lämna in till revisor.
Ge nya styrelsen bättre förutsättningar genom att avsluta det som hållit på länge så att nya styrelsen kan börja på en bättre start.

Beslut:
Ordinarie årsmöte den 16/4 kl.15-18 med någon matigare fika i mitten.
Vi flyttar på stormötet som var preliminärt inbokat.
Vi ändrar texten på Styrelsemötet onsdag den 19/4 till preliminärt Styrelsemöte så får den nya styrelsen ta ställning till om de vill ha mötet då eller ej.
Stormöte flyttas till lördag den 25/3.
Bruno hjälper Joakim med den ekonomiska berättelsen.
Be alla områden att skicka in sin egna områdesberättelser. De ur styrelsen som är platsansvariga skriver sina egna. Kristina kontaktar och stöttar Kortedala. Kort & Koncist om vad som hänt/händer i området.
Se mall från förra årets verksamhetsberättelse. Texterna läggs på Forumet senast 8/3. Liselott meddelar Inga-Lena om att verksamhetsberättelse från Fässberg skrivs. Liselott startar ett dokument.
15/3 styrelsemöte.
Anna skriver en inledning. Kristina och Anna ser över verksamhetsberättelsen innan den lämnas till revisor.
Alla dokument lämnas till revisor senast 1/4.
Bruno skickar ut kallelse senast 1/4.
Resterande delegering och sammanställning görs via avstämningsmötet.

3.Projekt Cirkulär här
Anna och Liselott fyller i och skickar till Maria.

4.Valberedningen
Hinner valberedningen få fram kandidater till årsmötet 16/4? Olof säger att det bör gå bra. Olof bör kunna delta om ej fysiskt, så digitalt den 16/4.

5.Tidningskärror
Hur går det med tidningskärrorna? De har inte gjort sin omorganisation klart än. De återkommer i juni och ska då tänka på Solikyl först.

6.Eventuellt sabotage
Hyresgästföreningen ska skicka ett mail till styrelsen kring händelsen. En man som gick på toaletten och orsakade stopp. Vet inte i nuläget om stoppet har kunnat ordnats upp. Mycket tråkigt för de personer som är inblandade i utdelningen i Högsbo. Representant från Hyresgästföreningen kommer delta vid utdelningen i Högsbo imorgon torsdag.

Delegationspunkter
7. Se under beslut punkt 2.