Protokoll Styrelsemöte 230315

230315 Protokoll styrelsemöte

Plats: Jitsi
Tid: 19-20:30(avslutades 20:45)

Ordförande: Kristina
Sekreterare: Liselott
Justerare: Naomi

Närvarande: Lasse, Naomi, Liselott, Kristina, Anna, Bruno, Mia, Joakim

Dagordning:

1.Solikyl Älvängen
Vi diskuterade kring Solikyl Älvängen. Ska de ingå i stora Solikylgruppen? Ska de ha en egen Solikylsida på Karrot? Ska de ha en förening under eget namn? Ska vi i så fall ha ett föreningssamarbete?
Beslut: Vi bokar in ett digitalt samtal med Marie och Carina för att diskutera hur de vill gå vidare med Solikyl Älvängen. Bruno och Liselott deltar på samtalet.

2. Ska vi ha ett slutet Forum för enbart aktiva?
Svårt att dra gränsen för vem som är aktiv och inte aktiv.
Beslut: Behövs mer diskussion kring ämnet innan vi tar beslut.

3. Hur går vi vidare med medlemmen som är pausad?
Diskussion kring ärendet.
Beslut: Medlemmen är fortsatt pausad. Vi gör en sammanfattning och ett beslutsförslag till nästa styrelse så att de har information om den pausade medlemmen skulle välja att bli aktiv igen.

4. Vilka samarbeten vill vi lyfta mer på vår webbsida och/eller sociala medier?
Vilka samarbeten anser vi vara bra och fungerande och vilka inte så mycket? Hur ska vi göra det?
Vi vet att det är skillnader på våra olika samarbeten. En del gör om sina rutiner för att själva minska svinnet medan andra bara ser oss som ett sätt att hålla kostnaderna för avfall nere. Ett sätt för oss att få reklam för Solikyl samtidigt som samarbetet även de får reklam. Viktigt att tänka på vid skapande av konton av sociala medier är att de skapas med hjälp av föreningens mail. Finns det intresserade medlemmar som vill ingå i en media grupp? Lättare att få medlemmar intresserade om det finns en arbetsbeskrivning. Vad vill vi visa utåt på sociala medier, i tidningar osv?
Beslut: Vi tar upp frågan om en media och kommunikationsgrupp på nästa stormöte. Då kan medlemmarna tycka till och lyfta det till årsmötet vid intresse.

5. Backa Brunnsbo
Hämtningen på Dahls Kville ger ofta lite bröd på fredagar vilket gör att de har lite bröd att dela ut. Om det är någon som har bröd över får det gärna köras till Brunnsbo eller Lasse kan eventuellt hämta. Kan Dahls Frölunda gå till Brunnsbo på fredagar? Kan Lasse-Maja byta dag från tisdag till fredag? Utdelningen på Frölunda behöver veta om något ändras så de kan meddela de som väntar på fredagar.
Beslut: Joakim och Lasse håller kontakt angående eventuella förändringar.

6. Parallella hämtningar
Information:
Maträddare som bokar upp sig på parallella hämtningar har uttryckt sig på hämtningar att de har lite bråttom för att de ska vidare när kunder fortfarande finns på plats. Bageripersonalen ska inte behöva skynda sig på grund av att någon har bokat parallella hämtningar. Viktigt att man håller rutiner och har bra kommunikation med andra maträddare som är involverade på de olika hämtningarna. Tider måste synkas ordentligt mellan maträddarna. Ingen ska behöva stå och vänta in någon annan för att personen parallell bokat sig eller bli själv på en hämtning då den andra personen går vidare.