Forum Solikyl

Protokoll styrelsemöte 3/10 2021

Styrelsemöte Solikyl 3 oktober
Närvarande: Per, Lasse, Joakim, Anna, Marita, Jack
Dagordning

  1. Mötet öppnas
  2. Ordförande presenterar dagordning, kan styrelsen godkänna eller behöver punkterna justeras. Godkännes!
  3. Sekreterare: Per
  4. Val av justerare: Joakim
  5. Av styrelsen prioriterade ärenden . a. Uppdateringsrunda, korta presentationer: Hisingen, möte med 3 chefer i Backa-Brunnsbo, de har mycket god erfarenhet av oss och det lyftes att det kan vara möjligt att expandera, och nytt avtal underskrivet! För att vara korrekta så tas avtalet till styrelsen och om allt är OK så får Lasse godkänt att signera det för föreningen. Om den lokala konflikten är avklarad så stannar vi nu! Aktivitetshuset, allt ok! V.Frölunda, Emelie har börjat dela ut utomhus, och avvaktar besked från fastighetsägare. Skapa en gemensam process för ökad transparens med Joakim, så att information når övriga i föreningen tidigare. Spelets Hus, 22/10 utflyttsdag, 2 Kylar och 1 frys flyttas, lokal finns för olika möjligheter. Övriga kylar tar vi upp när vi vet om vi får dem! Hjälp behövs, så hör av er ni som kan hjälpa till att bära en kyl senast den 22/10! Viktigt att vi reder ut flera hämtningar vid samma klockslag av samma person, PB kollar detaljerna och samtalar med berörda. Kortedala, Släppa in lokalt? Beslut: Frågan delegeras till Välkomstgruppen. Kopplingen till Solikyl klaras också ut! b, Årsmötesprotokoll: Anna justerar senaste varianten och delar med styrelsen och revisorer! Hur göra med efternamn? Leif konsulteras! c, Nytt mötesdatum samt ansvariga för stormöte: Anna är bollplank till Joakim som återkommer med datumförslag och plats, klart senast nästa styrelsemöte! d, Hur vill vi lägga upp arbetet? delegering, ansvarsfördelning, coworking, arbetsgrupper. Frågan skjuts till nästa styrelsemöte. f, insläpp och ansökningar (kan välkomstgruppen ta alla frågor gällande detta?). PB skriver förslag till styrelsen om formulering av styrelsemarkering till en som släppt in en annan obehörigt, med informationen att den som släppts in får en förlängd ingångsprocess eftersom det gick felaktigt till. Där kan även förslag ingå att personen som begått felet får hjälpa till med arbetet som följer av det. g. hemläxa, Vi läser och granskar det dokument Anna delat i pappersform, med riktlinjerna, konflikthanteringsmodell och roller. Genomgång nästa styrelsemöte med eventuella frågor/diskussioner!
  6. Inkomna ärenden a. Irritation riktad mot personer som hela tiden är på gränsen att bryta mot riktlinjer/bryter eller hittar kryphål i riktlinjerna. Avklarat under uppdateringsrundan, PB samtalar med berörda.
  7. Val av plats och roller inför nästa möte OBS!! vi bör även bestämma dag. Förslag: Första söndagen i november 7/11 kl. 17.30-19.00. Då tas också beslut om kommande tillfällen för möten. PB är ordförande nästa period.
  8. I mån av tid, övriga ärenden. Två har valt att inte delta i styrelsearbetet; Kajsa och Anneli. Dock är de ansvarsmässigt med t.o.m. nästa årsmöte! Viktigt att få en tydlig ingång i föreningen! Karrot och morotsgenomgång nästa styrelsemöte och sedan skrivs det tydligt om morötter på Karrot! Frågan om avstängning på särskild plats och om en plats ska ses som samma efter en flytt diskuterades men mötets deltagare är oense om vad som koms fram till. Mötet avslutas.