Protokoll styrelsemöte 3 april 2020 A-huset

Solikyl Styrelsemötesprotokoll 03/04-20

Närvarande: Jack, Joakim, Elise, Kristina, Anna, Andreas, Olle, Klara , Jonas, Katarina, Sam och Bruno.
Plats: Aktivitetshuset Majorna, Karl Johans Torg 1
Val av mötesunderlättare: Bruno
Val av sekreterare: Andreas
Val av justerare: Joakim

 1. Folkhälsomyndighetens /läggs till inom kort genom inlägg av Anna/ Länk till hänvisning om ett protokoll om almänna råd och föreskrifter hur en förening skall förminska smittspriddning.
  I korthet:
  Var noga med hygien och avstånd till gemenne man. Om man har symptom skall man inte vara delaktig i verksamheten.
  Länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a1350246356042fb9ff3c515129e8baf/hslf-fs-2020-12-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-19-tf.pdf

 2. Fixoteket
  De flesta på fixoteket kunde tyvärr inte medverka. Bruno tycker att det är viktigt att utdelningen av mat skall gå rätt till. Två stycken är enligt Elise i riskgrupp de har dock inte varit med de närmsta månaderna. Anna tycker att frågan skall lyftas så vi kan fortsätta att dela ut mat där. Några tycker att det är många volontärer som skriver upp sig ”för ofta”. Elise menar att det inte är många som har nycklar till lokalen. Fortsättningsvis diskuteras det hur grupperna, kommunikationen mellan solikyl och rollerna kring fixoteket skall förbättras. Vidare berättar Elisie om Fixotekets roll i samhället, hur man kan låna saker där osv. Anna påpekar att det är viktigt att utröna de roller som solikyl har respektive den aktuella lokalen. Bruno föreslår att man skall kommunicera i den specifika gruppen huruvda matutdelningen skall ske. Föreslår vidare att vi bör ha ett specifikt möte angående situationen på fixoteket. Närmast är kanske att diskutera detta relativt till de berörda i de olika parterna. Sammanfattningsvis så funkar utdelningen på fixoteket bra och någon nämner att det ofta är en liten del av Solikyl som har direkta klagomål mot fixoteket.

 3. Förberedning Årsmöte: praktiskt och vision för nästa
  Kristna föreslår att vi inte bör använda ordet ”gratis”. Bruno tycker att vi bör koncentrera oss på kommunikationen mellan de olika mathämtarna. Det diskuteras hur de olika arbetsgrupperna skall försöka förbättra sin kommunikation. Kristina föreslås till passiv valberedare. Vi lägger ut en förfrågning på karrot huruvida medlemmar vill bordlägga styrelsemötet pga corna. Det pratas om man kanske kan hålla mötet digitalt. Det föreslås om ett årsmöte ungefär i slutet av Maj, många studenter har dock mycket att göra då och det beslutas att sätta datumet till 7:e juni klockan 14:00 .
  Vi bordlägger dagordningen till nästa styrelsemöte.

 4. Diskutera om/hur vi tar emot en donation från Fässberg. De ville ge oss 10000:- och har redan pratat vi om att inte ta emot pengar, men Inga-Lena föreslog att vi ber dem köpa in till oss saker som behövs (t ex kylväskor) istället
  Det diskuteras hur detta skall gå tillväga, generellt så ser väl ingen direkt något problem med det men pengar skapar ett visst problem i en ideell förening. Många förespråkar att fixa kärror till cyklar att färda maten i. Många skulle vilja brainstorma via internet. Generellt är väl de flesta ense att de skall helst vara donationer i konkreta föremål istället för pengar.

 5. Övriga frågor
  Inga övriga frågor.

Mötet avlutas 21:00
Justerat 03/04

Kristina! glömde också Sam i listan med närvarande :confused:

Protokollet ovan är inte justerat (eller?). Det ska @Joakim göra. Jag reagerar bara på följande:

Visst ska det gå rätt till men jag ser bara mindre problem med utdelning på Fixoteket och tycker det verka gå bra generellt. Viktigaste tycker jag egentligen är att vi ska ha det mötet med så många engagerade i Fixoteket som möjligt, för att kunna ha bättre kommunikation och förståelse mellan FIxoteket och resten av volontärerna i Solikyl. Det var det jag ville poängtera.

Eg bättre om Joakim svarar, men när jag tillfrågades om att lägga ut protokollet på Forumet sades att det är justerat - det står också justerat 3/4. Vissa partier kunde kanske ha varit tydligare, men kommunikation du vet! så bara bra att du påpekar och förtydligar!

Nu är ju inte jag justerare, men ser lite små språkfel:

Punkt 1: Det ska vara ‘hur’ ist för ‘huruvida’. Dessa två ord är inte synonymer till varandra, utan ‘huruvida’ är en synonym till ‘om’ eller ‘ifall’.

Punkt 2: ‘riskgrupp’ ist för ‘riskzon’.
Även här står ett ‘huruvida’ på fel plats, där ‘hur’ hade fungerat i meningen.

Punkt 3: Här används ordet ‘huruvida’ på ett korrekt sätt.

Läste igenom snabbt på plats, får justera det som nämnts. Men det ser ut som bitar fallit bort, ex “Folkhälsomyndighetens /läggs till…”, “inlägg av Anna/ Länk till…”, “Länk:” (ingen länk finns). Vad ska finnas här?

Bättre sent än aldrig, eller hur var det nu…?

Här är länken https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a1350246356042fb9ff3c515129e8baf/hslf-fs-2020-12-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-19-tf.pdf

Under första punkten hittade jag ett litet fel, det ska vara ”skall man inte” istället för ”bör man inte”.

Nu är protokollet korrigerat…

En justerares uppgift är ju enkom att kontrollera att det som sades på mötet verkligen hade skrivits ned av sekreteraren (eller lagt till något som inte hade sagts på mötet), medger dock att min svenska inte är 100%:ig och ibland blir det fel då man skriver “on the fly”. Tycker i vilket fall som helst att Joakim skötte sin roll som justerare ypperligt…