Forum Solikyl

Protokoll styrelsemöte 4/10 -19

Solikyls styrelsemöte 4/10 -19
Lokal: Aktivitetshuset Majorna, Karl Johans Torg 1.
Närvarande: Kristina, Shihab, Carl, Jonas, Sam, Tomasz, Klara, Joakim, Katarina, Bruno, Anna, Disa, Jack.

§1 Mötet öppnas.

§2 Bruno väljs till ordförande
Disa väljs till sekreterare
Carl väljs till justerare

§3 Genomgång av dagordningen

§4 Sedan senaste styrelsemötet har vi haft tre avhopp, revisorn samt två styrelseledamöter.

Jonas tar Sandras plats som revisor.
Klara tar Andreas plats som styrelseledamot.
Anna tar Joakims plats som styrelseledamot.

Vi bör välja en valberedning, antingen väljer styrelsen denna, eller så väljs den på ett extrainsatt årsmöte. Kristina har visat intresse för att ingå i valberedningen.

§5 Det står ett flertal frysar på Omställningsverkstan, fler än vi använder i den lokalen. Vi beslutar att de två som är i sämst skick av dessa skänks till Resursrestaurangen.

§6 Samarbeten med nya Hemköp och nya lokaler.

Vi bör kolla upp om det finns någon/några inom projektet som är intresserade av att ta kontakt med studentkårer och ställen där studenter äter lunch och fråga om de är intresserade av att ha kylskåp hos sig.

Dan kontaktar Returkultur i Kungssten och frågar om de är intresserade av att ha ett kylskåp hos sig.

Klara tar över kontakten med Hemköp Nordenskiöldsgatan.

§7 Vi vill få igång regelbundna hangouts igen. Joakim försöker få till hangouts på lördagar i Omställningsverkstan. Öppet för andra att ordna hangouts.

§8 Vi är positiva till studiecirklar i matsäkerhet.
Vi är positiva till studiecirklar i cykelkärrskörning.

§9 Kommunikationsproblem med enskilda medlemmar.

Styrelsen beslutar att för två medlemmar pausas hämtningar från och med nu fram till ett möte där vi diskuterar både deras egna initiativ att kontakta SVT utan att först höra med styrelsen och övriga i projektet, samt att de har konflikter med flera inom projektet. Tomasz informerar dessa om beslutet.

§10 Mötet avslutas.

1 Like