Forum Solikyl

Protokoll styrelsemöte 6/9 2021

Mötesanteckningnar vid möte 6 september 2021

Närvarande: Jack, Per, Lasse, Kajsa, Bochra, Leif, Klara, Anna, Ann-Helene, Bruno och Marita.

  1. Mötet öppnades av Bochra

  2. Till ordförande valdes Bochra.

  3. Till sekreterare valdes Ann-Helene

  4. Till justerare valdes Kajsa och Klara.

  5. Dagordningen godkändes.

  6. På konstitueringsmötet bestämdes att ordförandeposten cirkulerar inom styrelsen. Samma gäller sekreteraren. Till kassör utsågs Ann-Helene.

  7. Val av tider och platser för styrelsemöten bestämdes till första veckan i varje månad.


  8. Målbilden processas vid ett senare tillfälle. Möteshygien. Transparens på Karrot.

  9. Ann-Helene och Bochra ska ta kontakt med ICA Munkebäck för att få avtalat underskrivet. Dom tar kontakt med Liselotte och Per Collins.

  10. Mötet avslutades.

Övriga kommetarer.

Ordförande och kassör är var för sig firmatecknare, (Ann-Helene och Bochra). Ordförande och sekreterare väljes inför kommande möte.Platser för kommande möten, Kortedala Ann-Helene, A-huset Kajsa,Spelets hus Per, Brunnsbo Lasse.

Nästa möte blir den 20 september i A-huset kl 19 00.

Kommentarer vid mötet:

Jack : Vill har ordning och reda, åtgärda fel, varje medlem donerar 100 kronor, Inget krav på vad pengarna ska användas till.

Per: Önskar samspel, möteshygien, Jobba ihop till en bra grupp, bygga på det goda arbetet, styrelsens uppdrag, styrelsematerial föreningen.se.

Processarbete. Planera bilkörningen vid ett senare tillfälle.

Lasse: Hålla oss till dagordningen, Årsavgift 100 kr/medlem, önskemål att få hämta på ICA Munkebäck måndagar.

Kajsa: Viktigt att lägga tid på verksamheten och vår framtid.

Bochra : ?

Leif : ?

Klara: Fler aktiva behövs till Flatås, ska vi ha en speciell dag till ett specifikt utdelningsställe.

Anna: Mötesdiciplin, besluta om en framtida struktur, en mall för mötesdags-ordningen, verksamhetsplan till möten, frivillig donation, möten behövs mellan styrelsemöten, s k mellanmöten. Ofta passerat datum på matsvinnet från Flatås, rutiner vid på- och avlastning.

Bruno: Ta ej upp gamla konflikter, möteshygien, ansvarsfördelning i styrelsen, varje fråga för sig. Penningfrågan diskuteras senare. Hämtningar i närheten av utdelningsstället. Praktiska frågor på stormöten, sammarbetsansvarig och platsansvarig.

Ann-Helene : Vill planera ordförande och sekreterare i förväg vid varje styrelsemöte för resten av året.

Sekreterare Ann-Helene

ah.lundmark@gmail.com