Forum Solikyl

Riktlinjer för maträddare

Ditt uppdrag som maträddare

Maträddaren är ansvarig för att utföra upphämtning vid den tid som anges på Karrot för den hämtning man skrivit upp sig på, och leverera matsvinnet till ett solidariskt kylskåp

Vi samarbetar!

Kommunikation, respekt, samarbetsvilja och tillit är grundvärderingar som alla måste beakta.

Om du är nybörjare och inte är så insatt kan du förvänta dig att en erfaren maträddare ska försöka att lära ut rutinen på ett tydligt sätt. Om du är rutinerade på hämtningen och går tillsammans med en nybörjare kan du förvänta dig att nybörjaren är villig att lära sig, ställa frågor och följa rutinen.

Alla ska ha en tydlig och öppen kommunikation med varandra och försöka hålla en god och solidarisk stämning.

Praktiska regler

  • Att skriva upp sig: Man får inte dyka upp oanmäld, d v s utan att skriva upp sig på Karrot, och förvänta sig att får vara med. Uppskrivna maträddare får gemensamt bestämma om de vill ta emot extra hjälp eller inte
  • Förhinder: Om du måste avboka dig från en hämtning senare än 24 timmar innan den sker, måste du meddela andra i gruppen och helst hitta någon annan som kan ta din plats. Det finns en chat på Karrot för varje enskild hämtning.
  • Kom i tid: Det är inte OK att komma tidigare eller senare. Meddela andra maträddare om du inte kommer i tid
  • Rutin och planering: Oftast har varje butik en rutin som måste följas (var man träffas, hur man sorterar maten, hur man transporterar till kylskåpen, o s v). Allt som inte ingår eller kan förändras i rutinen måste man prata och planera med andra maträddare helst innan hämtningen.
  • Sortering och uppdelning av mat: Sortering av mat till sig själv sker aldrig inne i butiken. Maträddarna får sortera och dela upp maten med varandra tillsammans och i samarbete med en värd om det finns en uppskriven, alltid på ett solidariskt och öppet sätt. Det är fint att fråga om någon vill ha en sak eller säga högt att man gärna vill ha det!

Vi bestämmer!

Alla övriga frågor som gäller en specifik hämtning (t ex rutinen, hur ofta man får vara med, o s v) ska bestämmas på ett lokalt möte tillsammans med andra maträddare.

Respektera riktlinjerna och ha roligt

Om någon inte respekterar riktlinjer upprepade gånger så blir man straffbar genom att uteslutas från Karrot, där vem som helst kan påbörja en process för att rösta bort någon.

Kom ihåg att du gör allt detta frivilligt och ideellt, så det är också viktigt att du har skoj när du räddar mat!

1 gillning

Personer som har bidragit med synpunkter till riktlinjerna: Gopi, Anna Beskow och Sam.

Granskad av styrelsen.