Stormöte anteckningar 2024-05-04

2024-05-04 a-huset Stormöte
Närvarande: Mario, Joakim, Kristina, Anna och Bochra i början av mötet.

*Vi har ett nytt ställe, Kaverös, och bra om bröd kan gå dit någon gång i veckan. Ställen kan vara Dahls Sahlgrenska, Brogyllen och Lasse-Maja. Hämtningen från Brogyllen och Dahls Sahlgrenska kan tas till åtm antingen Kaverös eller a-huset (glöm inte att stämma av med platsansvarig!)
*Samarbetsansvariga för Dahls Sahlgrenska är nu två, Bochra och Emilie.
*Samarbetsansvarsgrupp för svåra hämtningar, forum för att bolla lösningar när det kör ihop sig, stötta när någon samarbetsansvarig är sjuk diskuterades. Vilka kan och vill vara med? Erica kan vara med på ett hörn.
*Diskussion om att, eftersom vi nu har Kaverös, att Maträtt Flatås borde alltid gå dit. Mötet föreslår att beslutet kan tas på stora väggen.
*Lasse-Maja: Hämtaren får stor möjlighet att själv avgöra vart leverera. T ex kan det tas till Frölunda.

*Av de förslag på frågor, som fanns i chatten inför mötet hann vi inte ta upp: Förslag på ny insatsmodell, Vilken nivå olika beslut ska tas på, Fråga om samordning under sommaren mellan olika ställen liksom Vikten av transparens mellan grupperna och olika stadsdelar.