Styrelsemöte 24-04-2024

Styrelsemöte
Datum: 2024-04-24 kl 20-21:25
Närvarande: Bruno, Joakim, Mario, Kristina, Anna

 • check-in

Mötesförberedelser

 • Ordförande: Bruno
  Sekreterare: Kristina
  Justerare: Joakim

 • Hur länge? en timma, och sedan runda av

 • Genomgång av dagordningen

Från förra mötet - hur har det gått?

Dagordning

1. Uppdateringsrunda
Joakim: Tidningskärror visar sig svårt att få tag på…, Hisingen verkar ordna sig bra.
Torpadammens vänner erbjuder samarbete med trycksaker etc.
Beslut: Bifall till att fortsätta samarbetet

Bruno: Solikyl är en samarbetspartner inom forskning. Maria José och projektet heter Circular Grassroots. Det är forskare från olika europeiska städer som ingår i det, samt olika cirkulära initiativ från civilsamhället.

Mario: Det kan ta tid att förklara hur det fungerar för besökare i Kortedala. Butikens volontärer och maträddare arbetar inte alltid på samma sätt. Framtida lokalmöte vore bra. Mario föreslår ett möte.

2. Förberedelse Stormöte - lördag 4/5 kl 15 A-huset

 • kallelse. Bruno lägger ut på chatten
 • agenda
  • https://forum.solikyl.se/t/nasta-stormote-april-maj/930 Bruno
  • hur löser vi med ställen som är svåra att få volontärer till? Skapa en mindre grupp för att stötta kontaktpersonen?
  • presentera en förslag till insatser i Solikyl, rättvisare fördelning av arbete (och mat) - Vi har påbörjat en gemensam pad som vi jobbar vidare med.
  • samordningen mellan olika ställen, hur klarar vi oss på sommaren? Frågan förs till nästa möte

3. Kaverös har tagits upp under andra punkter här på mötet

4. Planera Årsmöte

 • påminnelse: Bruno måste träffa Mario igen för att fixa papperna från JAK

Avslutning

 • Nästa möte: arbetsmöte styrelsen tors 2 maj kl 20 samt ons 15 maj kl 20 digitalt
 • co-working? Vi avvaktar
 • check-out

Att göra

 • Meddela på allmänna väggen och beskriva vilken kamera som gäller vid styrelsemöten! - Bruno?

 • Kallelse till stormötet på väggen, och till Handels - Bruno, Joakim

 • Transportvagnar av något slag - Bruno, Joakim

 • Inför årsmötet: Bruno och Mario ordnar papperna JAK inför årsmötet, Kontakta revisor (Joakim kontaktar Naomi), valberedning (Kristina kontaktar Olle) och ordförande för årsmötet (Kristina kontaktar Gustav)

Justerat: Joakim