Styrelsemöte 8 februari kl 17:30 Mötesplatsen Backa-Brunnsbo

Vi bestämde för två månader sedan att vi skulle ha regelbundna styrelsemöten en gång per månad. Nästa blir då 8 februari. Fyll på med punkter vi ska ta upp.

Dagordning:

 • Införskaffande av grytor till Chili-hämtningar.

 • Vi har blivit väldigt beroende av bilar. Hur kan vi göra större del av hämtningar med cykel eller kärra. Det kanske inte är särskilt aktuellt att byta till kärror o cykelkärror i februari, men framemot våren borde vi börja ta tag i detta.

 • Kan vi förbättra och godkänna “guiden” med villkorer för att vara ambassadörer som Bruno tagit fram? Rutin för att kontakta butiker och nya samarbetspartners

 • (kopplat till frågan om Solikyl på andra orter): Vilket innehåll ska det finnas om Solikyl om vi ska ta fram en svensk version av foodsaving.worlds webbsidan? Ska vi göra det tillsammans med andra initiativ runt om i landet (t ex Foodsharing Borås och Östersund. Mitt svar är ja :slight_smile:) Vem är intresserade av att ingå i denna arbetsgrupp?

 • Kan vi i samband med detta även uppdatera broschyrerna och ta fram affischer? Det känns även relevant att översätta delar av beskrivningar av butiker etc på karrot till engelska. Vill vi göra detta?

 • Planera och sätta datum för årsmöte.

 • Rapportering till Studiefrämjandet. Helena har frågat om detta igen. Disa kan tänka sig att stå för att skicka in rapporteringen, men vilka och vad skall isf rapporteras?

 • Sammanfattning av vad vi kom fram till på kommersenmötet, och hur det har gått sen dess. Vad ska vi göra för att försöka lösa problemen som finns med hämtningarna från Linné och Masthugget?

 • I dagsläget står vissa hämtningar tomma medan andra blir fulla direkt när de dyker upp.

 • Intoduktionsmöten för nya maträddare. Gärna få de att veta om och lära sig de hämtningar där det behövs folk. Det behövs även mer praktisk upplärning på vissa affärer, de där en behöver sortera maten.

 • Samarrangera något med fältbiologernas göteborgsklubb. Förslag är att vi kan vara med och anordna klädbytardag 16 mars kl 13 - ca 16 på Mötesplats Backa Brunnsbo. Vi skulle då kunna bjuda på mat under någon paus och ha info. Det fanns även intresse att laga mat av räddad mat tillsammans eller att ordna gemensamma intromöten bland de som var på fältbiologernas senaste planeringsmöte.

 • Organisera hur det som blir över efter Megaloppis Majorna kan tas om hand. Behövs 20 personer för att “hålla öppet” 10 containrar under söndag kväll(från ca 16). Möjligtvis även ta saker till olika lokaler. Jonas har träffat Kim som ansvarar för Megaloppis Majorna och hon var redan innan inne på samma spår.

 • Kan vi köpa in däck och slangar till tidningskärrornas hjul?

2 gillningar

Var kommer mötet vara och vilken tid gäller?

Är det på mötesplatsen Backa-Brunnsbo vi snackade om? Jag tycker det kan vara bra, i samband med en hangout. Förslagsvis kl 17:30. Och att vi äter något efteråt.

Jag tänkte ju helt annorlunda. Datumet ändrade vi från 1/2 till 8/2 för att det inte skulle krocka med brunnsbohangout. Jag frågade Bruno om vi skulle göra så innan jag la upp ‘styrelsemöte 8/1’ och bara hangout med mat 1/1 i brunnsbo. Men visst, vi kan ta båda på samma helg också. Jag har hunnit säga till ganska många dock att vi e i brunnsbo 1e och sen 8e har vi styrelsemöte i ahus eller gamlestan.

Ser dock nu att ahuset är bokat både 1/2 och 8/2 så vi måste vara annanstans båda de dagarna.

Vad tycker ni?

Jag röstar ju för:
25/1 Hangout med mat från Chili&Wok kl 20 på A-huset Majorna.
1/2 Vanlig hangout på Mötesplats Backa Brunnsbo där vi försöker bjuda in folk från Hisingen, men alla är välkomna.
8/2 Styrelsemöte(ca kl 18) och sedan hangout efteråt(ca kl 20) i Mötesplats Backa Brunnsbo eller Gamlestan.

(Tiderna kl 20 pga det är mellan 20 och 20:30 vi kan vara framme med en chilihämtning, det är dock kanske en dålig idé med chilihämtning samma kväll som styrelsemöte pga det är samma personer som gör hämtningarna som också bör va med på mötet)

Ska vi bestämma dag o tid? Jag vill gärna sätta upp lappar på mötesplatsen om att vi har hangout med mat där, men först får vi bestämma om det ska va styrelsemöte vid samma tillfälle.

Tidsfristen e slut. 8e it is. kl 17:30 på Mötesplats Backa Brunnsbo.

1 gillning

Det är dock både barn som har danslektion och TAR förening i lokalen samtidigt som vi ska ha mötet, så det kanske kan bli stökigt…?

Bara vi har ett rum till oss så blir det bra. Och det finns många rum eller?

Jo, jo, det finns det.

Punkt 1, 2 och 9 kanske kan vänta till senare.
Punkt 3,4 och 5 känns som en egen kategori.
Punkt 6, 7 och 8 Supertråkiga punkter som dock behöver klaras av.
Punkt 10, 11, 12 och 13 Roliga punkter som känns som att vi ska ha med och nog går att klara av ganska snabbt.

Mitt förslag på att få ordning på dagordning :grin: . Det finns tidsförlag också, vilket betyder att om diskussionen blir alldeles för lång och tar mycket tid så delegerar vi beslutet åt en person eller arbetsgrupp, eller så skjuter vi fram det till nästa mötet.

Vi börjar med

Praktiska och snabba punkter

(högst 5 minuter var)

1- Införskaffande av grytor till Chili-hämtningar.

2 - Rapportering till Studiefrämjandet. Helena har frågat om detta igen. Disa kan tänka sig att stå för att skicka in rapporteringen, men vilka och vad skall isf rapporteras?

3 - Samarrangera något med fältbiologernas göteborgsklubb. Förslag är att vi kan vara med och anordna klädbytardag 16 mars kl 13 - ca 16 på Mötesplats Backa Brunnsbo. Vi skulle då kunna bjuda på mat under någon paus och ha info. Det fanns även intresse att laga mat av räddad mat tillsammans eller att ordna gemensamma intromöten bland de som var på fältbiologernas senaste planeringsmöte.

4 - Kan vi köpa in däck och slangar till tidningskärrornas hjul?

5 - Organisera hur det som blir över efter Megaloppis Majorna kan tas om hand. Behövs 20 personer för att “hålla öppet” 10 containrar under söndag kväll (från ca 16). Möjligtvis även ta saker till olika lokaler. Jonas har träffat Kim som ansvarar för Megaloppis Majorna och hon var redan innan inne på samma spår.

PAUS

Strukturella frågor

(högst 10 min var)

6 - Riktlinjer för maträddare: Texten som finns är lite svårformulerad, behöver mer tydlighet. Kan vi skapa en arbetsgrupp som ska jobba fram ett nytt förslag?

7 - Introduktionsmöten för nya maträddare. Gärna få de att veta om och lära sig de hämtningar där det behövs folk. Det behövs även mer praktisk upplärning på vissa affärer, de där en behöver sortera maten.

8 - Ambassadörer - Kan vi förbättra och godkänna “guiden” med villkorer för att vara ambassadörer som Bruno tagit fram? Rutin för att kontakta butiker och nya samarbetspartners

9 - Solikylvärd - Kan vi ta fram en tydlig definition av rollen och uppdraget, för att kunna presentera det till nya volontärer och som ett sätt att engagera flera och förbättra utdelning av mat?

10 - Solikyl på andra orter - Bruno registrerade matraddning.se och vill göra en svensk version av foodsaving.world. Vem vill hjälpa till (redigering av texter och med det tekniska)? Kan Solikyl äga sidan? Vad är grundläggande villkorer för att starta Solikyl på andra ställe?

11 - Planera och sätta datum för årsmöte

PAUS

Kluriga frågor

(Vi delar upp beroende på hur mycket tid vi har kvar)

12 - Sammanfattning av vad vi kom fram till på kommersenmötet, och hur det har gått sen dess. Vad ska vi göra för att försöka lösa problemen som finns med hämtningarna från Linné och Masthugget?

13 - Vi har blivit väldigt beroende av bilar. Hur kan vi göra större del av hämtningar med cykel eller kärra. Det kanske inte är särskilt aktuellt att byta till kärror o cykelkärror i februari, men framemot våren borde vi börja ta tag i detta.

14 - I dagsläget står vissa hämtningar tomma medan andra blir fulla direkt när de dyker upp.

15 - Bekräfta datum till nästa styrelsemöte

16 - Övriga frågor…

Kortfattat protokoll. Mötesdagordning se inlägget ovan.

Närvarande: Paul Plummer, Robin Biddulph, Bruno, Ahmad, Andrea, Marco, Joakim, Disa, Tomasz, Anne, Marcial.

1 - Vi testar lösning med grytor. Alla kan hålla koll och bidra med begagnade grytor. Tomasz ansvarar.

2 - Disa har möte med Helena på Studiefrämjandet måndag 10 februari.

3 - Ingen motsätter sig detta, men inget planerades närmare heller.

4 - Ja, tidningskärrorna ses som viktiga. Vi kan ta ca 1000 kr från kontot till detta.

5 - Vi lägger upp på Karrot och letar efter folk som vill va med. Jonas ansvarar.

6 - Bruno, Disa och Marco skissar på uppdaterade Riktlinjer för maträddare på forumet eller en pad. Även dokumententen med rutiner för butiker behöver uppdatering, arbetsgruppen och butikernas respektive kontaktpersoner skissar på även detta. Rutinerna för butiker ska vara dokument som är guide och information för de som vill läsa något innan de gör sin första hämtning, inte strikta regler, och det ska inte vara ett krav att läsa de för att få göra upphämtningar.

7 - Två olika tillfällen:
-Praktisk upplärning: Kanske göra större grej där vi bjuder in även de som varit med ett tag och några som kan mycket om matsäkerhet, både dumpstrare och forskare på området. Exempelvis Olle, Disa, Emelie skulle kunna hålla i det. (Min kommentar: det behövs även att erfarna maträddare är med på Masthuggethämtningar regelbundet för att undvika att allt för mycket mat som fortfarande är bra sorteras bort, och för att lära upp nya på ett bra sätt)
-Intromöte: De som känner att de kan tillräckligt mycket kan bestämma tid tillsammans med någon/några nya och sen lägga upp på Karrot så det är öppet för fler att vara med.

8 - Bruno lägger upp guiden i en tråd och skickar den till Marco för korrekturläsning. Beslut om den ska gälla skjuts upp till nästa styrelsemöte.

9 - Vi diskuterar detta i en tråd på forumet.

10 - Arbetsgrupp: Bruno, Joakim(översättning), Andrea(korrekturläsning), Marco(korrekturläsning och även tekniska grejer)
Frågan om huruvida det ska vara egna föreningar på andra orter etc kan vi ta på årsmötet. Det viktigaste med hemsidan är att göra det lätt för de som vill starta.

11 - Datum för årsmöte 4 maj kl 15 - 20. Vi skissar på en dagordning på forumet.

12 - Flera personer(Ann, Ana, Disa, Kexin och Olle) har lämnat klagomål om hur Emelie, Shirin och Sam sköter hämtningar från Hemköp Linné och Hemköp Masthugget. Vi beslutar att de stängs av från hämtningar från dessa två butiker fram tills ett möte om hur vi kan förbättra detta. På mötet ska regler för hämtningar från dessa två butiker bestämmas. Den som inte dyker upp på mötet fortsätter vara avstängd från dessa hämtningar.
Vi beslutar även om max antal hämtningar per månad som gäller för alla. Det är tillåtet att hämta max 6 gånger/månad från Hemköp Linné och 6 gånger/månad från Hemköp Masthugget.

15 - Datum för nästa styrelsemöte 8 mars.

1 gillning

Tack Disa! Redigera gärna inlägget ovan och lägg till punkt 12 som fattas.
13 och 14 hann vi inte diskutera.

Jag ska, kändes bara för jobbigt o sammanfatta i morse.