Styrelsemötesprotokoll 2024-05-15

Styrelsemöte Protokoll 2024-05-15

Ordförande: Bruno
Kristina förde anteckningar.

På årets sista styrelsemöte närvarade Bruno, Joakim, Kristina, och Anna som kom in på slutet.

Vi förberedde inför det kommande årsmötet på lördag, 18 maj kl 15 på A-huset.
Ordföranderollen är klar.
Valberedning kommer närvara genom telefon.
Bruno tar det sista ekonomiska med revisorn.
En verksamhetsplan är klar. Likaså budget.
Verksamhetsberättelsen är nästan klar – några lokalansvariga har ännu inte skickat in några rader om det gångna årets verksamhet.
Vi gick igenom förra årets årsmötesprotokoll, och verksamhetsplan.
Vi lade till några motioner som rör stadgeändring.
Vi kollade inkomna ärenden.
Framåt 22-tiden kände vi oss nöjda, och redo för årsmötet!