Forum Solikyl

Ta emot ekonomiska bidrag

Jag fick en fråga häromveckan ifall folk som vill stötta Solikyl (i det här fallet Kålltorp, som behöver fryspåsar m.m.) kan ge pengar till oss för material, ist.f. att de själva ska köpa det vi behöver.

Eftersom vi väl inte har något bankkonto/Swish officiellt, vågade jag inte tacka ja utan att ha hört med resten av organisationen. Detta är ju dessutom en fråga som är viktig att ta ställning till generellt inom föreningen. Så, hur ska vi göra med detta?

Jag kan inte komma ihåg (eller hitta) om vi tidigare fattat något officiellt beslut om detta, men liknande diskussion har uppkommit när folk ville ge donation i form av pengar (vi bara tackade nej) och när folk tyckte att de skulle ha ersättning för bensin som går åt när maten måste köras. Föreningen skulle aldrig bekosta sådant (alltså bensin) så det samlades in ändå i form av donation till privatpersonen. Å andra sidan kan jag tänka mig att vid behov av fryspåsar skulle föreningen kunna bekosta om de inte kan samlas från andra håll.

Detta är liksom bakgrunden. Nu min åsikt… Jag tycker inte att vi kan förbjuda folk att ta emot pengar som privatpersoner för att täcka kostnader relaterade till maträddning, så länge de gör det öppet och transparent och informerar alla övriga (även om jag tycker det är inte ok att göra detta för att t ex betala bensin). Just i Kålltorps fall så tycker jag att det inte är värt att ta emot pengar för fryspåsar, för att oftast går det att samla från folk, och även när det inte går, så tycker jag att att donera små summor pengar bidrar bara till ökade passivitet och ett slags beteende som kännetecknar konsumtionssamhället där man köper ett gott samvete istället för att engagera sig med sina egna handlingar. Jag förstår att folk menar väl med detta, men det är mycket mer värdefullt att betona vikten av direkt engagemang och handling istället för att ta emot pengarna och lättare kunna lösa materialproblemet. Detta görs i syfte av folkbildning också tycker jag. Och hellre att man tar pengar från föreningen än pengar från privatpersoner som inte är på andra sätt engagerade.

1 gillning

Alla kan ju inte bidra med hands-on-engagemang även om jag förstår din poäng. Det blir i mina ögon lite uppfostrande och konstigt att säga till folk som vill skänka pengar till inköp av fryspåsar, att de inte får göra det utan istället ska köpa fryspåsarna själva och skänka till oss…

Kan ni i styrelsen ta upp denna fråga på nästa SM och besluta i frågan?

Man behöver inte säga direkt så, men man kan komma fram med budskapet utan att vara uppfostrande bara genom att säga att vi inte tar emot pengar som bidrag. Sen får personen själv välja vad hen ska göra med informationen.

Det kan vi göra. Och trots att jag har min åsikt på det så vill jag att styrelsen avstår från att fatta beslut åt lokala grupper i hur de agerar i frågan. Mitt förslag ska vara att vi bara ger en rekommendation. Vi får se vad de andra tycker…

Detta är mitt favorita hatämne.

Jag skulle kunna ha ett långt utlägg om min åsikt och varför vi inte ska ta emot pengar i Solikyl men ska försöka koka ner det till några argument för varför detta skulle gå emot själva syftet av projektet/rörelsen:

  1. Mer byråkrati och bråk om pengar
  2. Mer centralisering
  3. Leda till en klassisk välgörenhet
  4. Köpa istället för att återanvända, för att det är enklare
  5. Vinst framför hållbarhet är orsaken till ett växande problem med matsvinn, att slänga mer pengar på problemet är inte en hållbar lösning
  6. Folkbildning är viktigare och mera långsiktig lösning än att rädda och konsumera mer mat.

Jag har alltid ställt en motfråga när någon erbjudit pengar för att de tycker att det är en så fantastisk bra insats vi gör:
Hur skulle dessa pangar bidra till att minska matsvinnet?

Så får personen själv reflektera över detta, och får jag en fråga på det så kan jag utveckla min personliga åsikt från projektets perspektiv.

Sen det att inte alla kan bidra med hands-on-engagemang, som att spendera pengar är det minsta en person är kapabel att bidra med.
De kom till Solikyl, alltså kan de gå, de frågade alltså kan de prata, det räcker långt.

Sen om någon vill lägga pengar på något som den tycker behövs så är det bara att göra det, varför ska pengar gå via oss.

1 gillning