Uppdatering av hemsidan

Ser att solikyl.se skulle behöva uppdatera en del av infon om var en kan hämta mat. Följande är utdaterad info eller iaf sånt jag undrar stämmer:

  1. Fixoteket Majorna: Sker det utlämningar därifrån öht? Om det fortfarande gör det så skulle det behövas en ny länk till var en hittar info om aktuella utlämningar.
  2. Gamlestan: Sker det utlämningar som vanligt där? Någon sa nämligen till mig att det enbart är utlämning på söndagar.
  3. A-huset: Vore bra med en länk till var en kan hitta info om när det är utlämning, då fasta tider saknas. Anna brukar skriva om utlämningar i Solikyls Facebook-grupp så kanske länka dit?
  4. Backa-Brunnsbo: Sker det utlämningar som vanligt där?
  5. Knuten: Det vore bra att ta bort nuvarande info om utlämningstider och istället skriva typ “P.g.a. covid-19 är Knuten stängt tills vidare, och därför går det inte att hämta mat där”.
  6. Mölndal: Saknas info om vilken sida en kan hitta info på (står att en ska söka info på “deras sida”).

Är det du @bruno som brukar fixa med hemsidan?

Hej Andrea!

Det mesta är faktiskt uppdaterade, förutom det med Knuten som jag faktiskt glömde.
1 - Fixoteket har varit väldigt oklart det senaste, men definitivt inget regelbundet och inga öppettider. Bättre att man söker info hos dem.
2 - Ja, ons och sön har det varit senaste veckorna.
3 - Inga fasta tider men det planeras! Solikyl vill vara officiellt på Facebook så lite som möjligt. Sådana annonser görs av maträddare när det finns ett stort behov av att bli av med maten.
4 - Det sker utomhus.
5 - Jag ska fixa det!
6 - Jag ska hitta en länk

Oftast, men Disa har också en inloggning och uppdaterar för Backa-Brunnsbo. Kanske @Joakim också? Vet inte om han har kommit igång med detta. Det vore bra om flera som tar hand om olika stadsdelar kan hålla det uppdaterad. Har du lust att få en inloggning också?

1 gillning

Ja, men det finns ju ingen fungerande länk till aktuell info som det ser ut nu?

Då är det väl rimligt att länka till en annan källa så att folk som inte känner aktiva i Solkyl har möjlighet att komma till utlämningar som annonseras med kort varsel?

Tack, men det är inget jag känner mig bekväm med att göra och jag tror inte att nån som är regelbundet aktiv i Kålltorp kan göra det heller. Hittar jag nån så kan jag be hen höra av sig till dig.

Det finns ingen annan källa. Därför att det inte finns något stort behov av att annonsera ut så mycket. Så har jag uppfattat iaf. Hur är det egentligen, @Anna? Information sprids och maten går åt till volontärerna och förbipasserande. Det uppnår väl syftet?

A-huset har inga regelbundna tider och utan tiderna läggs först upp på karrot så fort vi vet om det är genomförbart, sedan eventuellt fb (ibland innan, ibland under utdelningen).
Det är främst mun till mun system som gäller här, barn som springer och hämtar sina föräldrar och förbipasserande som stannar en stund och sedan går hem och skvallrar för grannen.

För maträddare finns numera en återkommande pickup på karrot, det är dock inte alltid det innebär utdelning därför är det inget som ska stå på hemsidan.
Ja, det är diffust och oregelbundet men det fungerar bra, maten tas om hand, det är vanligtvis väldigt god stämning, ingen kö och extremt få som knör eller bråkar.

Ok, men då kan jag säga samma sak om Knuten enligt den logiken. Jag tycker att det är trist att ha den inställningen att inte alla ska kunna få info, men om vi kör på det sättet så kan ni ta bort infon om Knutens öppettider.

Men du jämför ju äpple med apelsin (eller hur man nu uttrycker det! :grin:). A-huset har fortfarande ingen regelbundenhet i leveranserna och håller på att arbeta en rutin under nya förhållande. När det väl finns fasta tider för utdelning av mat, då kan man lägga upp det. Än så länge får de som sköter utdelning hittar sina egna sätt att komma ut med information för att dela ut maten.

Ursäkta sent bidrag till diskussionen Andrea väckte för en tid sedan -
men här kommer några synpunkter från oss tre som är engagerade både i
Solikyl och Fixoteket Majorna Hållbarhetscentral - något som VI ser
som en “win-win-situation” för båda föreningarna.
– Vad och hur tänker ni andra i Solikyl?

Andrea undrade om det överhuvudtaget sker någon utlämning från Fixo i Majorna.

Ja, det gör det - då och då - men dessvärre mindre ofta.

Till Bruno: anledningen till "oregelbundenheten på Fixo beror inte på
oss utan att vi inte fått några leveranser.

Det har hänt, närmare bestämt 2 ggr senaste månaden, att vi fått mat
från Flatås och då med mycket kort varsel - ena gången bara med 1 tim
varsel.

Vid dessa tillfällen har vi försökt hantera situationen på bästa sätt.
Vi har “annonserat” såväl på Solikyls hemsida som Karrot och på flera
“Majorna-sidor”. Vi har då ställt pallar utanför med maten, någon har
“vaktat” innanför dörren och fyllt på efter hand.

Vi har nu fattat beslut om att på försök ha öppet på Fixo ett par
dagar i veckan med hjälp av föreningens nya volontärer - dock kommer
bara max 3 personer att släppas in samtidigt för att sy, laga, lämna i
byteshörnan, låna verktyg och slänga i miniåtervinningscentralen etc.
I tisdags och torsdags var det öppet kl 15-19. Detta var mycket
uppskattat av människor i närområdet. Sammantaget, båda dagarna, kom
närmare 50 personer.

Uppriktigt sagt, vi känner oss nu lite “missgynnade” vad gäller
leveranser av mat till Solikyl på Fixo och undrar om detta är en
“medveten strategi”? Hur görs urval för vem/vilka som “får” hämta i
Flatås? Slumpgenerator, turordning eller personliga preferenser?

En av oss undertecknade (Elise K) var med på ett Solikyl-möte för en
tid sedan och fick då höra att en av “våra” mest aktiva och engagerade
“körare/hämtare” sedan flera år (Dan L) var “avstängd”. Detta visste
inte vi och allra minst han om. Är det så - och i så fall varför?
– Hur var det med “öppenhet och transperens”?

Det är ett fåtal personer som har nyckel till Fixo (beroende på krav
från fastighetsägaren, Familjebostäder. Vi har ansvar för lokalen där
det bl a finns en hel del värdefulla verktyg mm) och därför finns
ingen möjlighet att ta emot leveranser utan att nån av
“nyckelinnehavarna” är med och öppnar.

Frågan är nu: hur ska vi ha det framöver? Är det så att Solikyl vill
fortsätta att “verka” på Fixo, eller inte?

I övrigt håller vi med Andrea att en hel del text för olika hämningar
med bl a tider måste redigeras. Vi har försökt redigera texten för
Fixoteket men inte lyckats helt.

Hälsningar

Elise Kullenstein
Elke Alho
Evabritt Larsson

Tack för förklaring, men jag hade önskat att ni hade kontaktat berörda parter innan ni hade skrivit att ni känner er missgynnade vad gäller leveranser från Flatås. Fråga Klara som samordnar hämtningen! Det var väl vad vi kom överens om under mötet som Elise var med, att prata direkt med folk som har med saken att göra? Jag undrar förresten om vi var på samma mötet, eftersom ni upprepar igen ryktet om att Dan är avstängd, trots att vi nekade detta. Varifrån kommer den information och varför fortsätta ställa frågan? Hörde inte Elise vad vi sade då på mötet?

Hoppas ni kan reda ut detta med Klara. Jag vill också att Fixoteket ska komma igång och har ingenting emot att ni delar ut mat där, utan tvärtom. Jag skriver det en gång till här och det var samma sak jag sa på mötet. Den enda invändning jag har är att kommunikationen är så oerhört dålig! Nu tänker jag inte skylla bara på er utan jag skyller på oss alla. Hoppas vi löser det så att det inte blir massa missförstånd och ryktesspridning… Ang. frågan:

Sedan förra gången jag försökte samordna ett möte med alla som är engagerade på Fixo och misslyckade (tråden på Fixotekets sida på Karrot) så har jag släppt den bollen och väntar på att ni ska göra det. Det finns en stor potentiell för att öka leveranser dit med nya samarbetspartners i framtiden. Men det blir svårt att koordineras och få det att fungera snyggt om vi inte tar en kort paus då och då för att ses och prata genom olika praktiska frågor. Med vi menar jag alla som hämtar, som samordnar hämtninar, som är engagerad på plats och som är intresserad av att delta.

Ang vad som står på webbsidan så får ni gärna säga till mig vad som ska stå där under Fixoteket så fixar jag. Ni kan göra det alltid när ni vill ändra informationen där.

I Mötesplatsen Backa Brunnsbo har vi utlämningar utomhus utanför lokalen tisdagar och fredagar 15:30-16:30 sen ett par veckor tillbaka. Jag har uppdaterat detta på hemsidan. Utlämningarna går lugnt till, folk håller avstånd till varandra och är trevliga.