Vad finns här i denna kategori? Vad ska du lägga in här?

Framförallt mötesprotokoll från styrelsemötena, stormöten, och annat.

Protokoll för årsmötet finns i en annan kategori: Dokument, Material & Resurser - Forum Solikyl

Protokoll för lokala möte finns under respektive kategori på Stadsdelar - Forum Solikyl