Välkomstgruppen 07/03 2023

Möte Välkomstgruppen 07/03/2023

Deltagare: Anna, Bruno, Joakim, Kristina, Liselott

Förslag till att ändra rutinen för insläpp och inlärning av nya i gruppen (Bruno)

Bruno förklarar hur den nya Karrotfunktionen fungerar. Vi diskuterar frågor om när det går fel, om vi ångrar att någon är med i gruppen. Frågor om hur man får den rollen, vilken roll man får när man blir insläppt i gruppen

Detta hänger ihop med följande:

Kan gruppen ha en mer samordnande roll? tex hålla i ett online möte/samtal typ som Bruno mfl gjorde vid ett par tillfällen. Beroende på var personen vill vara aktiv så sätta hen i kontakt med samarbetsansvarig eller platsansvarig för att få följa med någon van maträddare på en eller flera hämningar. Ha ett kortare samtal om hur det upplevts och om det finns fler frågor. Det känns som om detta skulle kunna kombineras med Brunos förslag. (Anna)

Kan detta förslag passa ihop med första? Funkar likadant på det sättet att samarbetsansvariga och platsansvariga kan vara med i processen

Hur godkänner välkomstgruppen en ny person? En avstämning mellan en från välkomstgruppen och andra som varit med . Förslag: när det är dags att bestämma, skicka ut en förfråga till övriga.

Ska man gå ett visst antal gånger hämtningar innan man blir godkänd? Det ser väldigt olika ut för olika hämtningar vad gäller svårigheter, hur komplicerad rutinen är, osv.

Beslut:

  • minst en praktisk introduktion (hämtning eller utdelning) med någon från välkomstgruppen för insläpp i Karrotgruppen

  • flera hämtningar eller samtal vid behov

  • man kommer in i nybörjarroll och kan inte skriva upp sig i vilken hämtning som helst, utan bara där det finns plats för den roll

  • efter man varit aktiv ett tag och varit med på flera aktiviteter och fått tillräckligt med erfarenhet så kan välkomstgruppen i samråd med samarbetsansvariga och andra berörda ge personen rollen som godkänd medlem med rätt att skriva upp sig på vilken aktivitet som helst.

Vi prioriterar dem som redan fått sin första introduktion och försöker genomföra färdigt de ansökningar.

Vikten av att skriva in i ansökan när ngn blir erbjuden ett introduktionsdatum och när de varit med på introduktion. Om inte samma dag så dagen efter tycker jag….vad tycker ni? (Liselott)

Det behövs så att den som erbjuder introduktion vet vad personen har varit med om så att inte uppstår en konstig situation. Nu med det nya systemet kommer detta inte bli lika stort problem. Vi ska bli bättre på att kommunicera och informera varandra!

Någon slags policy för hur vi erbjuder från listan. Några får vänta länge på sin andra introduktion medan vissa får både första och andra snabbt. (Liselott)

Prioriterar vi vissa? En prioritering finns för de ställe där större behov av engagemang finns. Man ska kunna motivera det, så att det inte händer en sådan “jag prioriterar min kompis”. Man ska försöka hålla sig till en köordning så att ingen får vänta jättelänge.

Frågan om snabba insläpp hänger ihop med frågan om de som är aktiva med introduktioner men inte kommer på möte. Hur gör vi nu med det nya systemet nu?

Vi ska försöka erbjuda dem det andra tillfälle.

Hur förhåller vi oss till de som är med i välkomstgruppen men som inte är med på möten eller inte gör som vi kommit överens om. (Anna)

Lista på dem som är med i nuläget:

Anna - aktiv
Bochra - aktiv? några som varit med henne på Dahls
Bruno - aktiv
Emelie - inte aktiv, pausad från Solikyl
Emilie - aktiv
Joakim - aktiv
Julia - inte aktiv
Kristina - aktiv
Lasse - aktiv Backa Brunnsbo?
Liselott - aktiv
Mia - aktiv i Högsbo?

Beslut: Man ska vara med på mötet för att vara med i välkomstgruppen. De som av någon särskild anledning inte kan vara med måste visa intresse fortfarande och behöver få en bra genomgång av det som diskuterades och det som gäller.

Anna informerar övriga

Jag tänker att det är viktigt att se hur en hämtning/utdelning “ska” gå till, så inte undantagen blir det som personen kommer ihåg (det vi gör osv.) (Anna)

Viktigt att vi håller oss till rutinen som det är sagt, vad som förväntas av en. Om det avviker så är det viktigt att motivera varför och hur man agerar i dessa tillfälle. Viktigaste är att man ska kunna ta hänsyn till och komma överens med andra maträddare och till samarbetspartners.

Gå genom lista av sökande (Bruno)

Vi tar det via forumet

Följande text läggs upp och skickas till de som inte deltog på mötet.
Hej, under välkomstgruppsmötet 7/3 togs beslut om att processen för att släppas in ska ses över och förändras. Vi bollade en hel del ideer som skall byggas vidare på.
För att det inte ska bli några missförstånd vid introduktioner så beslutade vi om att välkomstgruppen tillsvidare består av de som deltog vid mötet och tog del av diskussionerna.
Om ni som tills nu varit aktiva i välkomstgruppen önskar bli det igen kommer det finnas möjlighet för det i samband med gruppens nästa möte.

1 gillning