Verksamhetsberättelse 2024

Verksamhetsberättelsen 2024

Platser och samarbeten

Fässberg

Fässbergs församlingshem utgör navet i samarbetet mellan våra verksamheter. Utdelning sker på torsdagar klockan 13:00-13:30 och mestadels utomhus. Antalet maträddare rör sig mellan 50-60 personer. I nuläget fördelas maten i korgar som vi får låna av kyrkan. Vi har kommit fram till att denna variant är den mest solidariska. Om man som maträddare vill byta något i den korg som man fått, kan man göra detta med andra hämtare. Om man inte vill ha en vara läggs den ut på ett bord, fritt för alla att ta. Om vi haft mycket bröd har detta delats ut genom att man får hämta vid en separat kö. Om det blir mat över väljer vi att ge detta till kyrkans matutdelning på fredag. Efter införandet av den nya lag,
som innebär att butikerna numera måste separera matavfall från förpackningar har mängden mat ökat. Särskilt gäller detta Hemköp Mölnlycke, där vi numera hämtar mat två gånger per vecka.
Våra samarbetspartners som vi har hämtat hos varje vecka är: Hemköp Mölnlycke där vi får varierande mängd varor såsom bröd, mejeri, kött, lite frukt o grönt.

ICA Kvantum i Mölndal där vi får bröd, mejeri, kött och kolonialvaror. Maträtt Flatås som gett oss stora mängder av samma vara. Kan vara mejeri, bröd, sallad och korv. På grund av att Fässbergs församlingshem inte har möjlighet att tillhandahålla lokal för att tillvarata maten efter hämtningen på onsdagar, samt svårighet att hantera de mängder mat som numera erbjuds har samarbetet med MatRätt Flatås pausats. En mindre mängd mat hämtas på väg till Fässberg varje vecka hos Ica
Nära Pedagogen.

Hos Dahls i Sisjön har vi hämtat bröd ca 2 ggr per månad. Verksamheten utgör en sammanhållen helhet, där alla tar ett gemensamt ansvar för att rädda matsvinnet. Att delta i utdelningen samt för- och efterarbetet ingår i helheten.

Verksamheten i vår del av Solikylområdet har som syfte att förverkliga begreppet solidaritet på olika plan. Solidaritet med miljö-och klimatarbete, solidaritet med medlemmarna i vår organisation, solidaritet med våra samverkans-parters, Fässbergs församlingshem och butiker samt solidaritet med de människor som kommer till oss för att hämta mat.

Lena Sjölin, ansvarig Hemköp, torsdagar
Klara Persson, ansvarig Hemköp, måndagar
Inga-Lena Persson, ansvarig Ica Kvantum och Ica Nära Pedagogen

Guldhedens Returbutik/Returen
Sommartid innebär vanligtvis att färre maträddare är aktiva, däremot har vi samma mängd matsvinn. Eftersom ett utdelningsställe inte var aktivt under förra sommaren fick vi möjlighet att ta matsvinnet till Returen. Det handlade om två hämtningsdagar i veckan från två olika butiker. Samarbetet fortsatte sedan på hösten. ca 50-70 besökare. Dock visade det sig vara svårt att hitta fungerande rutiner för lokalen. Ansvaret föll på några få och hämtning och utdelning reducerades till en dag i veckan. Detta blev också svårt och tidig vår 2024 avslutades samarbetet.

Handelshögskolan

Utdelning sker på tisdagar under universitets terminstider vid entréplan på Handelshögskolan, Vasagatan 1. Det är ca. 20 aktiva som jobbar med utdelning och 3 aktiva hämtare. Mycket välbesökt av 100–200 maträddare, främst studenter från olika fakulteter vid Göteborgs universitet men även flera andra besökare. Utdelningen tar endast max. 15 min.

Hämtningar sker på Brogyllen, Maträtt och Lustgården, och mängden kan variera väldigt, liksom även typen av varor, men som regel är det alltid mest bröd och bullar.

Vi samarbetar också med skolan så att vi kan ta hand om matsvinnet efter skolans event/mat & fika servicering.

Kortedala Återbruket Hej & Tack
Matsvinn delas måndagar, onsdagar och fredagar vid elvatiden. En till tre bilar hämtar matsvinn från Maträtt/ Rannebergen och kör till Kortedala. Ett fåtal gånger har Tomasso/Maträtt till Kortedala
Matsvinn från Dahlsbageri/Kville hämtas onsdagar, lördagar och söndagar och körs till Kortedala
Matsvinn som blir över delar vi till andra bla diakonissa som delar till papperslösa.

Besökarantalet har ökat 50-100 vid varje tillfälle vi har öppet. Besökarna är från olika delar av Göteborg men mestadels från Kortedala.

Vi har köbildning och beräknar mängden utifrån principen; lägg 30 till utifrån antalet som finns när du startar utdelningen. Dvs står det 50 i kön tänker vi 80. Så det lönar sig inte att stå först i kön.
Numera har vi det lugnt och om någon försöker tränga sig brukar de som står i kön agera.

Vi har ca 10 stycken som arbetar ideellt med oss i Kortedala oftast fungerar det bra, och om någon är för respektlös eller gränslös så det drabbar övriga agerar vi genom att först prata med personen, går det ej att få en ändring, så görs en anmälan till styrelsen. Gruppdynamiken är en process.

Kaverös

Vi påbörjade dialog om utdelningsplats i Kaverös, på ett ställe det även finns mötesmöjligheter. Under 2024 kom sedan beskedet att vi får tillträde där.

Kålltorp - Knuten / Forsstenagatan

Forsstenagatan hade öppet varje måndag kväll och delade ut överkskottsbröd från ICA Kvantum till grannskapet. Det var mycket uppskattat och ungefär 10-15 personer kom varje gång. Det pågick under hösten och en bit in på våren. Tyvärr fick vi lägga ner eftersom de som var aktiva blev upptagna av annat och var tvungna att avsluta sitt engagemang. Lokalen är fortfarande tillgänglig för Solikyl i mån av engagemang.

Till Knuten hämtas matsvinn från ICA Kvantum Munkebäck måndagar och torsdagar samt från Portens bageri måndagar-lördagar. Från ICA Kvantum Munkebäck är det blandade varor och från Portens bageri är det brödsvinn.

Matsvinnet har under större delen av året kunnat hämtas av besökare på Frivilligcentralen Knutens öppettider dagtid. En testperiod med utdelning på torsdagskvällar gjordes under november och december. Vädret och kylan gjorde att besökarna var få och vi bestämde oss för att göra ett nytt försök med utdelningar under våren istället. Utdelningar pågår sedan ngn vecka tillbaka på måndagar och torsdagar. Vi ser att antalet besökare är fler nu och hoppas på en uppåtgående trend.

Ca 20 aktiva maträddare som varje månad tillsammans räddar mängder av mat från ICA Kvantum Munkebäck och Portens bageri. Antalet besökare som hämtar matsvinn under dagtid uppskattas till ca 30-40 personer under en vecka och på utdelningarna i nuläget ca 4-10 personer/utdelning.

På torsdagshämtningarna på ICA Kvantum Munkebäck har blivande medlemmar introducerats i stort sett varje vecka och på Portens bageri har ett antal blivande medlemmar introducerats vid olika tillfällen.

Majorna.

Vid aktivitetshuset i Majorna har vi mellan 20-25 hämtningar i veckan, vi hämtar regelbundet hos 5 butiker och har, utöver det, ett par samarbeten med mer oregelbundna hämtningar. Vår verksamhet är mycket efterfrågad, vi har dagliga utdelningar och har ett par hundra besökare i veckan.
Vi är ett stort gäng maträddare som regelbundet deltar i verksamheten.
Vi fortsätter vara en uppskattad del av lokalsamhället och vår verksamhet välkomnas som en plats för att möta både nya och gamla bekantskaper.
A-huset har även i år, varit en självklar plats för många av solikyls möten och sammankomster.

Västra Frölunda

Vi har fått tillträde till Vardagsrummet, som är i tidigare M43:s lokal. Tillsammans med befintlig personal får volontärerna vara här inför utdelning. Övriga samarbeten i Västra Frölunda har löpt på som tidigare.

Övergripande

Lättare med introduktioner och bli insläppt i gruppen

Eftersom kön var alldeles för lång och vi inte hann med ansökningar så gjorde Välkomstgruppen om rutinen för introduktioner. Sedan maj 2023 kan en person bli del av Solikyl med minst en praktiskt introduktionstillfälle. Därefter tillträder man gruppen som nybörjare och kan med tiden och samlad erfarenhet få rollen som rutinerad och ha tillgång till att delta på flera hämtningar.

Välmåendegrupp och när regler inte följs

Idén har runnit ut i sanden tyvärr. Vi önskade att flera andra kunde vara med och driva detta, men energin verkar inte finnas. Däremot så kunde flera problemärende kunnat hanteras via styrelsen med hänsyn till riktlinjer för maträddare och lokala rutiner.

Webbsidan och kommunikation utåt

Några små förbättringar har gjorts på webbsidan, speciellt vad gäller första sidan och Var & När sidan. Vi önskar fortfarande någon eller flera som kan hålla den uppdaterad med nyheter och försöka skapa bättre kommunikation utåt. Vi har inte lyckats skapa en mediegrupp, men ambitionen finns kvar.

Ambassadörsgrupp

Vi har äntligen tydliggjort ambassadörsuppdraget, vad som krävs för att vara med i gruppen och vilka är med i gruppen. Informationen har gått ut till samtliga Solikylare. Läs mer här Ambassadörsgruppen

Stormöte, lokalmöte och ökade deltagande

Vi höll i tre med avsikten att öka engagemang och samverkan mellan olika stadsdelar. Uppslutningen har varit varierat mycket och vi behöver fortfarande utvärdera och stormötena faktiskt fyller sin funktion. En avsikt var att kunna öka engagemang, så styrelsen bearbetar en ny insatsmodell för leder till det genom att att skapa en bättre balans med insatserna. Förslaget presenteras på årsmöte och syftar också på att lösa nästa punkt om svåra hämtningar.

Lokalmöte har hållits för Östra/Kålltorp, Högsbo, Mölndal/Fässberg och Västra Frölunda/Tynnered. Sammantaget har uppslutningen varit bra på dessa möten! Det har inte hållits lokalmöte i Majorna, Backa-Brunnsbo, Kortedala och Handels. Vi i styrelsen anser att vi behöver bli bättre på att stötta och se till att alla lokala möten blir av.

Svårigheter med vissa hämtningar och sommartid

Svårigheterna med vissa hämtningar fortsätter. Vi klarar dem oftast men belastning blir stor för samarbetsansvariga och andra som engagerar sig extra mycket så att vi inte missar någon hämtning. På sommaren blir det extra utmanande. Vi diskutera flera möjliga lösningar till det så att vi blir fler som kan hjälpas åt.

Matbanksnätverket

Solikyl ingår i Ätbarts matbanksnätverket, vilket ger möjlighet om bl. a. att söka samarbete som Ätbart kna förmedla mellan Hemköp/Willys och ideella organisationer. Matutdelning som välgörenhet verkar vara fortfarande den dominanta modellen för att hantera matsvinnet och Solikyl är föregångare i att erkänna problematiken med detta och presentera en komplementär lösning. Problemen med välgörenhetsmodellen lyfts även i deras rapport, där vi medverkade med en intervju: Ätbart lanserar Matbanksrapporten #1 - läs den här!

Att sprida Solikyl/Foodsharing-konceptet till andra orter

Några Solikylare tillsammans med folk från maträddningsinitiativ i andra städer startade ett projekt för att etablera en paraplyorganisation vars syfte är att underlätta och stötta skapande av maträddningsgrupper i andra städer. Kontakta Bruno eller Joakim om du vill veta mer och vara med.