Anteckningar Välkomstgrupp 2023-09-04

Anteckningar

Välkomstgrupp 2023-09-04 digitalt kl 19.45 – 21.15

Närvarande: Anna, Bruno, Joakim, Kristina, Liselott. Mia anslöt kl 20.25.

Kristina för anteckningar.

1. Uppföljning utvärdering av det nya systemet

Vi diskuterar kring ett system med Faddrar, att när den nya maträddaren släppt in bör någon av oss i Välkomstgruppen följa denne ett tag, att maträddaren kommit in i systemet, svara på frågor om något är oklart.

Till Kortedala har några nya kommit med i Karrot, men eftersom inga platser för Kortedala läggs upp i Karrot är det svårt att se hur aktiva de är. Då de inte har någon plats att sätta upp sig på, och kanske inte ens loggar in på Karrot riskerar de att hamna i Inactive, och ur Karrot.

Info och texter på Karrot är mestadels på svenska: Hur blir det då med de som inte har kunskaper i svenska? Främst studenter berörs av detta. Bruno försöker skriva mer på engelska, om det kan underlätta.

Vi beslöt att gå igenom Members och se vilka som ännu inte kommit igång med hämtningar, att kontakta dem, om de behöver hjälp med Karrot, eller något annat som hindrar. Eftersom Liselott är den som gör de flesta introduktioner delar vi främst upp dem på oss andra i Välkomstgruppen istället.

Det är bra om vi när vi gör introduktioner kan ge den nya tips/info om vad som gäller på det ställe där den nye vill vara aktiv, namnet på den samarbetsansvariga att kontakta kan räcka långt.

Liselott, Mia, Anna, Bruno och Joakim delar upp ett antal maträddare mellan sig att kontakta, vilka ännu inte kommit igång med hämtningar.

Vi gör detta till nästa möte, som blir den 11 oktober, och utvärderar om vi kan ha något smidigt system som vi sedan kan tillämpa. Resterande går vi igenom på nästa möte.

Flera som står på väntelistan/Applications har tackat nej till intro eller inte gått att få tag på. Kanske har de inte fått någon mejlnotis, kanske har meddelandet gått till skräpkorgen.

Har dessa personer inte gått att nå den 10 september kommer Liselott att avböja deras ansökningar. Givetvis är de välkomna att söka igen, om de är fortsatt intresserade.

2. Ändra texten på Karrot Välkomstgrupp, om hur insläpp ska fungera

Vi har tidigare fattat beslut om detta, finns i protokoll. Anna letar upp protokollet och ändrar texten på Karrot.

Från protokollet ovan: