Forum Solikyl

Årsberättelse 2020 (+ annat till Årsmötet 2021)

Vi börjar med att blicka tillbaka till verksamhetsplan från förra årsmöte och kommenterar under.
(länk: Protokoll Årsmöte 2020)

 • Fortsätta med folkbildning om matsvinn, matproduktion och konsumtion. Specifikt genom att tydliggöra information till besökare och volontärer men även genom att få ut information till allmänheten.

Nej, inte mycket utöver ordinarie verksamhet

 • Fortsätta arbeta med organisatorisk struktur. Arbeta för att förbättra samarbetsmiljön för de aktiva. Förebygga och motverka hierarkier genom att delaktigheten ökas.

Yes, vi tog fram beskrivning av roller som samarbets- och platsansvarig, en ny konfliktlösningsmodell och konsekvenser på när man bryter mot riktlinjerna.

 • Ordna fler event. Exempelvis matlagningskvällar, gemensam förädling av matsvinn, filmvisning, träffar där vi delar kunskap mellan oss.

Corona

 • Sammankalla olika grupper i stan till ett möte där rutiner för olika ställen uppdateras och det diskuteras hur saker funkar på olika ställen.

Mindre lokala möte (Majorna/centrum och Backa-Brunnsbo) har hållits och ett stort samordningsmöte är bokat till den 26e September

 • Fortsätta att utbilda nya aktiva på ett bra sätt.

Vi bildade en välkomstgrupp med tydliga rutiner på hur man utbildar och släpper in nya. Har vi i styrelsen upplevt att det har fungerat bra? Jag (Bruno) tycker det. Det har knappt hänt att en ny volontärer skapar stora problem (ett enda fall kan jag tänka mig).

 • Diskutera Covid-19 säkerhet.

Yes, löpande.

 • Styrelsen ska diskutera problematiken runt stammisar och hur en kan förbättra hanteringen av dessa.

Inte riktigt. Förslag om att tänka och testa nya kösystem har tagits fram men inte hunnits diskutera.

 • Styrelsen skall diskutera hur föreningen ställer sig till välgörenhet.

Inte diskuterats. Frågan togs upp bara när ICA ville att vi skulle skriva på ett avtal som om vi vore en välgörenhetsorg. med syfte att hjälpa behövande. Vi ställde oss emot detta och bad dem att ändra avtalet.

 • Styrelsen skall diskutera hur föreningen ställer sig till alkoholbruk under öppettider.

Inte diskuterats.

 • Styrelsen skall diskutera hur vi kan hitta bättre sätt att fördela maten bland volontärer och till andra likasinnade verksamheter.

Inte diskuterats

Vad har vi gjort annars under verksamhetsår? Vad har vi att fira? :clap: :tada:

 • Nya samarbete:

  • Lustgårdens Grönsaksbutik

  • Dahls Sisjön

  • ICA Kvantum Mölndal

  • Coop Mölndalsvägen

  • Comfort Hotel

  • ICA Majorna

  • Kampanilen bageri

  • Koopmansgatan bageri

  • Willys Majorna

 • Vi har utökat befintliga samarbeten: hämtar flera dagar Lassa-Maja, Koopmansgatan, Flatås kör till A-huset, Dahls Kville

 • Flytt från Kommersen till Spelets Hus

 • Anpassat oss till Corona med bland annat utomhusutdelning

 • Lite politiskpåverkansarbete. GOT United möte, debattartikel, start på kampanj

 • Vi vägde en del mat under ett par veckor. Uppskattat att vi räddar ungefär 2,5 ton/vecka!

 • ett försök att samarbeta med Svenska Kyrkan på Hisingen som misslyckades pga. olika syn på verksamheten (krock mellan välgörenhet och det vi gör) och brist på engagemang. Kontakt med potentiella nya samarbetspartners hänger i luften

 • Den sociala ytan som Solikyl skapar har fortsatt att finnas och uppskattas

 • Det blev flera hämtningar till Kortedala

 • Avslutat samarbete med Fixoteket

Andra viktiga dokument till årsmötet 2021

Balans- och resultaträkning
Revisionsberättelse