Beskrivning av roller: samarbets- och platsansvarig

Principer/värderingar för roller

I samtliga roller ingår att man fullt förstått vad Solikyl handlar om, att det är något positivt om det inte finns någon mat över att få från affärerna/restaurangerna även om det innebär att man inte får något till sig själv, och att verksamheten inte definieras som utdelning av gratis mat eller ren välgörenhet till fattiga och utsatta.

Det ingår också att man förstår att man inte blir någon slags chef över andra och att man inte ska få någon makt utav det. Snarare tvärtom, att man tar på sig ansvaret att inkludera och engagera andra, så att gruppen får en känsla av att man gör detta tillsammans.

Vad man får göra i dessa roller är underordnad besluten som fattas på lokala möten, eller i brist därpå, i öppna samtal på Karrot. Vid behov ska man kunna fatta snabba beslut, förutsatt att det görs öppet och transparent inför hela gruppen, och att dessa beslut kan debatteras och göras om.

Om det uppstår problem som inte går att lösa på lokalnivå så kan man ta frågan vidare till styrelsen.

Val till roller

Dessa roller uppfylls helst av två personer och roterar med tiden, eftersom vi gärna ser till att ansvarstagandet fördelas. Vilka som ska ta dessa roller väljs på lokalmöte, en åt gången, i en öppen och demokratisk process.

Samarbetsansvarig (eller rutinansvarig?)

Person(er) som tar den här rollen ansvarar för olika viktiga arbetsuppgifter som måste utföras så att ett samarbete med en butik/restaurang/osv. ska fungera bra och smidigt. Huvudansvar är 1 - att samarbetspartner är nöjda med hur samarbetet fungerar, och 2 - att Solikylare är överens om hur det sköts och kan ha inflyttande över hur det fungerar.
För att delta i hämtning ska du vara uppskriven liksom alla andra maträddare eller kunna motivera i god tid.

Lista på viktiga arbetsuppgifter:

 • Att vara kontaktpersonen gentemot butiken (oftast butikschefen, ibland personalen). Dvs. personen som representerar och får tala i Solikyls namn och kan meddela eventuella ändringar till och från.

 • Att se till att vi skapar en god relation och bra kommunikation med samarbetspartnern

 • Att se till att det finns en fungerande och tydlig hämtningsrutin som fungerar för samarbetspartnern och som alla maträddare ska kunna följa.

 • Att informera och hålla maträddare uppdaterade om hämtningstider och rutinerna

 • Att nya maträddare får en ordentlig introduktion och upplärning i hämtningsrutinen

 • Att se till att ingen (eller så få som möjligt) hämtning missas

 • Att fråga och stämma av regelbundet med maträddarna om de är nöjda eller vill att något ska förändras. Detta kan göras informellt, på Karrot eller på lokalmöte. Lokalmöte ska hållas minst en gång per termin.

 • Att se till att alla maträddare som är intresserade får en chans att vara med på hämtningar.

Platsansvarig

Person(er) som tar den här rollen ansvarar för olika viktiga arbetsuppgifter som måste utföras så att mottagning och utdelning av mat fungerar bra på platsen där det finns ett solidariskt kylskåp och där andra verksamheter pågår. Huvudansvar är 1 - att den som tillåter ett solidariskt kylskåp på platsen är nöjd med hur vi fungerar på plats, och 2 - att Solikylare är överens och kan ha inflyttande över hur mottagning och utdelning av mat sker.

Lista på viktiga arbetsuppgifter:

 • Att vara kontaktpersonen gentemot platsansvarig som tillåter att vi ska vara verksamma där. Dvs. personen som representerar och får tala i Solikyls namn och kan meddela eventuella ändringar till och från.

 • Att se till att vi skapar en god relation och bra kommunikation med verksamheter där man delar plats med.

 • Att se till att det finns en fungerande och tydlig rutin som fungerar för att ta emot och dela ut mat och att alla maträddare och värdar ska kunna följa platsens regler.

 • Att informera och hålla värdar och maträddare uppdaterad om tider för utdelning och om rutinerna

 • Att nya värdar får en ordentlig introduktion och upplärning i utdelningsrutinen

 • Att se till att ingen (eller så få som möjligt) utdelning missas så att ingen mat går till spillo.

 • Att fråga och stämma av regelbundet med värdar och maträddare om de är nöjda eller vill att något ska förändras. Detta kan göras informellt, på Karrot eller på lokalmöte. Lokalmöte ska hållas minst en gång per termin.

 • Att se till att alla maträddare som är intresserade kan få en chans att vara med på utdelningar.

Jag tycker att det är ett bra utkast: det listar tydliga exempel på områden som samarbets- respektive platsansvarig ska axla ansvar för. Möjligtvis kan det behövas skrivas nåt lite mer specifikt om vilka områden de ansvariga INTE får besluta på egen hand (eller enbart sinsemellan ansvariga) utan där alla aktiva ska bjudas in till ett lokalt möte för att fatta beslut om. Det kan hända att det är omöjligt men jag vill iaf väcka frågan; jag har själv ingen specifik idé på exempel.

Personligen tycker jag att det är bra att iaf en gång/termin ha ett lokalt möte med aktiva för att alla ska få chansen att samtidigt dryfta aktuella ämnen. Om inte är det lätt att informationen inte sprids ordentligt eller att rykten och ev missnöje kan tillåtas gro för länge.

I övrigt gillar jag namnet på ansvarsrollerna - jag tycker att “samarbetsansvarig” är tydligare än “rutinansvarig”.

1 gillning

Låter väldigt bra hela vägen tycker jag, tydligt och klart.

1 gillning

Tack för återkopplande!

Det är viktigt och jag kan inte heller tänka ett exempel, men jag tror det kommer bli aktuellt nån gång.

Jag ska lägga till det då! Alltså minst en gång/termin eftersom vissa platser har behov av flera.