Forum Solikyl

Anteckningar möte Mötesplatsen Backa-Brunnsbo 07/06 - 21

Deltagare: Avat, Saber, Lasse, Julia, Bruno, Joakim

1 - Framtid och avtal med mötesplatsen

 • Bruno och Joakim hade ett möte en halvtimme innan med ansvariga för MBB. De håller på med en omstrukturering så att det inte längre ska bli bara Social Resursförvaltning Hisingen som ska ta hand om MBB, utan andra aktörer ska komma in (olika botadsbolag), för att kunna finansiera i framtiden. De har beslutat att pausa all aktivitet under sommaren tills de skriver avtal mellan alla parter, men ser gärna till att Solikyl fortsätter sin verksamhet där.
 • Bruno fick en dokument som föreningen behöver skriva under. En överenskommelse med villkor för samarbete mellan MBB och Solikyl.

2 - Platsansvariga

 • Efter Tuija lämnade sin ansvarsroll fick Jessica ta över. Avat har också varit i nära kontakt med ansvariga på MBB och visade intresse av att bli platsansvarig också.
 • Bruno förklarade rollen som platsansvarig och vad det innebär: ingen chefsposition, utan kontaktpersonen till lokalen där vi har verksamhet, och underlättare för alla engagerade på plats, och ta fram bra rutiner i samråd med dem.
 • Joakim pratade om vikten av att vara aktiv på andra ställe också, för att lättare kunna stämma av med resten av gruppen vad som pågår i hela Solikyl och undvika isolering.
 • Vi kom fram till att Avat och Jessica blir platsansvariga

3 - Samarbete med butiker i närområdet och hur man går till väga

 • Det finns intresse av att hämta på andra ställe. Men det måste planeras med logistiken - när man kan vara på MBB och dela ut, hur maten transporteras osv.
 • Avat har tagit kontakt tidigare med ICA i närheten för ett tag sedan. De var positiva till att de skulle hämta där, enbart på helger. De har bara fått del av dåligt bröd, men Joakim menar att kommunikation gick fel längst vägen, att personalen blev inte informerade. Man måste följa upp. Julia kan tänka sig att vara samarbetsansvarig tillsammans med Avat. Problem med att det inte finns tillgång till lokalen under helger behöver lösas för att ICA-körningarna ska kunna gå dit.
 • Bruno och Joakim förklarade vad ambassadörsrollen innebär och hur viktigt det är med att följa med någon som har kunskap och erfarenhet.
 • Hemköp Selma Lagerlöfs Torg har bara skänkt torrvaror i ett bra tag nu. Det vore bra att följa upp med dem. Det finns möjlighet att få rekommendation från en annan handlare och från Hemköp centralt.
 • Julia visade intresse av att bli ambassadör. Hon följer gärna med dem som kan. Per har erbjudit sig att hjälpa till. Joakim kan hjälpa till också, men har svårt att följa med, eftersom han bor på andra sidan stan. Bruno är ofta upptagen men är gärna med när hon lyckas boka in ett möte med någon butikschef

4 - Introduktioner: hur man tar in folk som vill gå med Solikyl

 • Viktigt med ordentliga introduktioner så att folk har samma uppfattning om vad Solikyl handlar om och hur man gör saker. Man undviker en del konflikter och missförstånd på det sättet.
 • Det finns en välkomstgrupp som har som grunduppdrag att sköta ansökningar och hålla introduktioner.
  • det finns mer att läsa under Karrot, platsen Välkomstgrupp. Guiden för introduktionen finns länkad där och här på forumet
 • Joakim och Bruno förklarar att det är önskvärt att ha någon som är med på välkomstgruppen i Backa-Brunnsbo och som kan ta emot nytt folk och hålla i ordentliga introduktioner, eftersom det har saknats där, även för de flesta som nuvarande är aktiva
 • Julia visade intresse av att gå med välkomstgruppen

5 - Hur man använder Karrot

 • Bruno och Joakim visade hur man ger feedback efter en aktivitet/hämtning, hur man kan markera platsen (MBB t.ex.) med en stjärna och få aviseringar varje gång någon skriver något där.