Dagordning styrelsemöte 01/11 - 19

1 - Ska Solikyl (inte bara som idé, utan som “organisationsform”) finnas i Kristianstad? Och andra städer? Hur kan vi stötta detta och vad ställer vi för krav?

2 - Utvärdering av mötet för lösa konflikter. Hur kan det förbättras till framtiden. Bekräftelse att maträddarna ifråga ska fortsätta. Uppföljning?

3 - Hur kan vi förbättra välmående och mer solidariskt samarbete mellan maträddare/volontärer?