Frågor som behöver tas upp på styrelsemöte

Fyll på med frågor/punkter i tråden:

  • Organisatorisk struktur

  • Att sammanställa riktlinjer för lokaler som vill husera solidariska kylskåp

  • Detta kanske delvis går ihop med första punkten ovan, men det känns som att det behövs samtal om vad vi vill prioritera och vilka projekt vem vill ta på sig. Även sammanställning vilka projekt som lagts fram så det går att aktivt prioritera.

2 gillningar

Här kommer allmänna frågor som kanske inte är prio för första SM:et, men som jag tkr är relevanta att diskutera vid tillfälle:

  1. Långsiktig vision för Solikyl
  2. Söka pengar för projekt?
  3. Formalisering av aktiviteter etc (verksamhetsplan?)

I övrigt håller jag helt m om dina punkter, @disa, och tror särskilt att vi i styrelsen kommer behöva lägga en hel del tid på punkterna 1 och 3 du föreslog.

2 gillningar

Din punkt 2 Hur vi ställer oss till pengar bör vi definitivt diskutera på något styrelsemöte. Jag är inte så optimistisk till att vi kommer fram till något gemensamt resultat som alla kan acceptera dock, så den frågan behandlas troligtvis bäst på samma sätt som frågan hur vi ställer oss till facebook, att vi inte kommer fram till nåt gemensamt beslut, utan en pratar så lite som möjligt om det och varje lokalgrupp eller arbetsgrupp gör som den tycker inom rimliga gränser.

Långsiktig vision för solikyl går nog att slå ihop med Värderingar

Verksamhetsplan med några ansvariga för varje område

Även frågan om att bilda en Välkomstgrupp bör vi ta upp.

1 gillning

Mycket kan göras utan att vi behöver vänta på ett styrelsemöte. En del diskussion kan man ha här på forumet och man kan börja skissa på olika dokument här. På det viset kan frågan komma lite mognare till mötet och vi kan fatta ett officiellt beslut snabbare (dvs om det inte handlar om en mer kontroversiell fråga som kanske skulle behöva längre tid och flera tillfälle där vi måste träffas).

Ett exempel är de Nya riktlinjer för maträddare (utkast) som jag vill ta upp på mötet.

1 gillning

Fattar inte styrelsen beslut med enkel majoritet? Eller kör vi konsensus? :scream:

1 gillning

Enkel majoritet med strävan efter konsensus

1 gillning