Forum Solikyl

Konsekvenser när någon bryter mot riktlinjer

Detta beslutades på styrelsemöte den 2/7 2021

När du upplever att någon har brutit mot Solikyls Riktlinjer

När minst två vittnesmål eller annat bevis finns SAMT att den som riktar anklagelsen tydligt har visat att hen har rett ut vad som skulle kunna vara ett misstag/missförstånd, och att den anklagade maträddaren medvetet har gått emot riktlinjen, och den lokala rutinen, kan frågan tas till styrelsemötet.

Om det på styrelsemötet fastställs att maträddaren har brutit mot riktlinjerna bestämmer de närvarande på styrelsemötet konsekvensen, som kan bli något av alternativen A, B, C eller D:

A- Paus på tre månader första gången, andra gången blir det avstängning

B- Nolltolerans: Avstängning direkt

C- Konfliktlösning mellan parterna enligt gällande konfliktlösningsmodell

D - Avstängning från ett visst ställe

Blir konsekvensen alt B Nolltolerans: Avstängning direkt, kommer maträddaren att bli informerad om detta, och härigenom ges möjligheten att själv lämna Solikyl.