Forum Solikyl

Möte Välkomstgruppen 29/06 2022

Möte Välkomstgruppen - den 29 Juni 2022

Deltog: Kristina, Mia, Joakim, Anna, Emilie, Bruno, Liselott

1. Går det att lägga till en fråga om sökandes telefonnr?

Ja, gärna om de kan, men inte ett krav.

“Ange gärna ditt telefonnummer om du kan. Det blir lättare för oss att kontakta dig i samband med introduktionstillfällen”. Bruno lägger till.

2. Hur lång tid är rimlig att invänta svar innan vi avböjer?

Vi försöker ett par gånger och på det sista fösöket om vi inte får svar på flera dagar då avböjer vi.

Ansökningsförfarandet:

3. Hur skulle vi kunna göra ansökningsprocessen för sökande enklare? Kön korkar igen….

Hur kan vi se till att folk faktiskt har lärt sig. Kan vi ha ett fadderskapsystem? Hur kan vi kommunicera bra med varandra, vi som är i välkomstgruppen?

Det brukar gå snabbt för dem som är aktiva. Vi behöver ta tag i gamla ansökningar som har varit osäkra och rensa lite.

Ska vi lägga till en fråga om hur mycket man vill engagera sig? Ja: “I Solikyl finns det inget krav på hur mycket man ska engagera sig. Men om du redan vet, berätta gärna hur mycket du vill engagera dig.”

4. Hur använder vi ”Guiden för nya”? I hur stor utsträckning får nya samma info?

Det finns en fördel med att man går genom guiden vid de två olika tillfällen. Det är också bra att dela guiden med sökande. Lägga upp guiden på riktlinjer och hemsida. Kristina tar på sig att kolla det.

5. Vad är målet med introduktionerna?
Att den sökande ska lära sig rutinen på intro.stället eller att hen, och vi, ska känna sig för, för att gå vidare för bli insläppt i Solikyl, karrot?
En rutin går att lära sig, och första gången på ett ställe ska vi ju ta kontakt med platsansvarig, så då kanske det viktigaste med insläpp är att den sökande förstår Solikyl som förening.

6. Efter att ha gett några introduktioner anar har jag börjat ana att Karrot kan upplevas svår.
Kanske ha ett tillfälle med genomgång av bara karrot, och frågor som den sökande funderat på sedan den senaste introduktionen?

Viktigt att gå genom tillsammans med skärmen framför sig. Ett vanligt problem är att folk blir vilsna med notifiering. Spela in en introduktion av Karrot är en mycket bra idé.

7. Hur gör vi med felinlärda, som tror att de tillhör ett “distrikt” t.ex.? Vilken procedur bör vi ha ifall det känns som att det kan bli problem med en sökande, utan att det märks så tydligt så att det direkt går att neka personen?

Det har förekommit. Vi försöker fånga upp de som tror det och förklara att man kan delta på alla olika ställen.

8. Ska vi skapa en sluten grupp för Välkomstgruppen på Forumet, likt den för Ambassadörer?

Det vore bra för att kunna behandla känsligare frågor som inte går att ta upp öppet på Karrot. Men vi tycker att det räcker med Karrot. Man måsta stämma av med varandra, speciellt om det är något som inte känns bra med introduktioner.

I vissa fall går det bra att bara förklara ärligt att det har brustit på introduktioner. Värt att fråga också om vad själva sökande tyckte om introduktioner, om allt har gått bra eller inte. Man kan kalla personen till ett samtal.

Välkomstgrupp:

9. Hur många har vi nu i gruppen, vilka är aktiva och finns det fler att värva som vi tycker vore bra?

Mia är välkommen i välkomstgruppen! Hon tar sina introduktioner i Majorna. Anna föreslår Desirée.

De som inte svarade och inte har varit aktiva, vad händer? De blir borttagna om de inte hör av sig, men kan komma tillbaka om någon av oss uppdaterar om det som diskuterades här.

Vi ska också ta bort områdena.

Hur gör vi då med områdena där det inte finns några aktiva? Hur ska folk veta att de kan söka? En bra idé och fråga till styrelsemötena är att man ska ha någon slags infolapp, broschyrer eller poster vid utdelningar

10. Kan vi få stopp på insläpp under tiden en konfliktlösningsprocess pågår?

Detta för att hejda att omröstningen påverkas. Vi tycker det.

11. Det hade varit kul att kunna hjälpa till lite mer när andra vill starta upp i andra städer/länder. Kan vi det på något sätt?

En fråga för ambassadörsgrupp

12. Vi möts igen veckan 37