Protokoll Styrelsemöte 2023-05-03

Styrelsemöte 3 maj 2023 Digitalt kl. 19.45 - 21.30
Närvarande: Anna, Bruno, Joakim, Kristina och Mario
Sekreterare: Kristina
Justeras av Mario
Ordförande: Mario och Joakim

1.Info av Bruno om nya systemet, insläpp av nya, Välkomstgruppens arbete
Det är nu kommit igång. Info finns på Karrot. Välkomstgruppen behöver ha kontakt med kontaktpersonerna och ge löv till dem för godkännande, så att de kan skapa de olika platserna. Solikylare behöver också få två löv innan hämtningsändringar kan göras. Välkomstgruppen får följa det nya systemet så att det fungerar, och så smått börja släppa in nya.
Välkomstgruppen kommer ha ett möte snarast (Kristina gör Poll för ett digitalt möte)

2.Boka nästa Stormöte och förbereda för att diskutera inkomna frågor från Solikylare, t. ex. intresse för att starta nya utdelningsställen
Beslut: Stormöte kommer att hållas söndagen den 4 juni kl. 15.00 på A-huset. Matlagningsmöjligheter finns efter mötet. Ambitionen är också att ha ett styrelsemöte i anslutning till stormötet (alt. digitalt veckan efter, om Stormötet drar ut på tiden).
Anna bokar lokal och Kristina lägger ut kallelse på Karrot efter att detta protokoll blivit justerat.
Punkter på dagordning: Intresse av att starta nya Solikyl + kolla tidigare punkter + mediegrupp, arbetsgrupper och sammankallande

3.Boka behövligt samtal med en maträddare
Beslut: Joakim och Lasse tar kontakt med en Solikylare och reder ut hur, och vad som skulle kunna fungera bättre.

4.Välmåendegrupp
Ett nytt system där inte hela Välmåendegruppen behöver vara med i att hantera konflikter och osämja utan istället får det skötas av Representanter. Den, eller de, om behöver eller önskar hjälp vänder sig till någon enskild medlem i Välmåendegruppen, som de känner förtroende för, och som sedan får representera denne/dem. Representanten/-erna har sedan den kontakt som kan behövas med övriga Välmåendegruppen. Syftet med denna förändring är att förenkla och verkligen komma igång och nå en lösning i uppkomna problem. Det upplevs oftast också enklare att vända sig till en enda person istället för att behöva vända sig till en hel grupp.

Beslut: Anna och Joakim tar fram ett förslag/modell utifrån det som redan finns beslutat och redovisar/presenterar för styrelsen, som därefter kommer att informera övriga Solikylare.

5.Ändringar på webbsidan
Solikyls hemsida kan behöva en översyn, och det är bara positivt med en uppfräschning. Bruno meddelar att några smärre ändringar kommer att göras i närtid.
Den/de som har kunskap och/eller intresse av att delta i arbetet med fortlöpande ändringar - utseende, kommunikation, innehåll eller ge någon input, ta gärna kontakt med Bruno!
Kanske uppstart av en mediegrupp? Blir en punkt på det kommande Stormötet.
Beslut: Arbetet med uppfräschning är påbörjat, och vi skissar lite på hur vi vill se fortsättningen och bestämmer oss för att ta frågan om uppstart av en arbetsgrupp, mediegrupp, till det kommande stormötet.

Justerat 10 maj 2023
/

1 gillning