Ambassadörsgruppen

Uppdrag

Ambassadörerna är Solikyls ansiktet utåt och de enda som har mandat att söka nya samarbetspartners (butiker, restauranger, grossister, osv.) som vill minska sitt matsvinn genom att donera mat till oss. Mandaten kan ev. delegeras om ambassadören handleder en person som är kontakttagande och följer processen på nära håll.

Ambassadörer kan agera stöttande för volontärer som visar intresse för att starta ett nytt samarbete. Det är upp till ambassadörerna, tillsammans med andra berörda och styrelsen, att bedöma huruvida vi skulle klara av ett förslaget samarbete. Det måste finnas en plan för att skapa ett hållbart, varaktigt och långsiktigt samarbete.

Det förväntas full transparens i ambassadörs arbetet gentemot ambassadörsgruppen och styrelsen. Det handlar om att alltid redovisa när man inleder samtal med andra inom Solikyl om att starta nya samarbete, när man planerar och tar kontakt med en potential partner, hur processen fortlöper osv.

För att bli ambassadör

Det krävs tillräckligt med kunskap, erfarenhet och kompetens för att bli ambassadör. Om man inte har det, så kan man gå en träningsperiod, genom att få hjälp, handledning och gå bredvid ett antal gånger tills man har fått det som krävs. Man behöver kunna svara alla frågor på Guide för Ambassadörer

Till sist, för att gå med ambassadörsgruppen behövs det att själva gruppen och styrelsen godkänner det.

Kommunikationskanal

Forumet i den instängda kategori. Vi har behov av diskretion i vissa fall.

Pågående kontakter

I de fall ambassadören snabbt behöver stöd, vid mer brådskande ärenden kan direktkontakt tas med någon ur gruppen för att inte det pågående arbetet ska stanna upp. Annars tänker vi oss att gruppen kan samlas regelbundet, säg varannan månad, eller när någon ur gruppen väljer att sammankalla, när det är många ärenden samtidigt.