Forum Solikyl

Guide för Ambassadörer

Guide för nya ambassadörer

Hej! Det är underbart att du vill vara Solikyls ambassadör och söka nya samarbete. Detta är faktiskt den mest utmannande uppgift i hela vår verksamehet, och samtidigt den som kan leda till största inverkan, eftersom ett lyckat samarbete kan betyda tonvis med räddad mat och många flera engagerade.

Vad gör en ambassadör?

Som ambassadör är du Solikyls ansiktet utåt och har möjlighet att söka och ev sköta nya samarbete med butiker, restauranger, grossister etc. som vill minska sitt matsvinn genom att donera mat till oss. Du kan göra mycket av detta själv eller tillsammans med andra ambassadörer, men alltid med stödet från styrelsen och andra engagerade volontärer. Det förväntas att du är drivande och kan ta mycket initiativ, men medveten att vi bara kan göra detta tillsammans i slutändan. Därför har vi några villkor…

Villkor

Vårt engagemang baseras främst på tillit och transparens, vilket betyder att du måste:

1 - Komma på ett möte med oss innan du kontaktar en butik/restaurang/etc i Solikyls namn, så att vi kan lära känna varandra, hjälpas åt med specifika frågor kring samarbetet och stödja dig så mycket som möjligt

2 - Registrera dig på vårt forum (forum.solikyl.se) så att vi kan ha en öppen kommunikation och hålla alla andra informerade om dina planer och om vad du har gjort.
Det finns såklart ett undantag för dem som inte har tillgång till Internet, då löser vi detta genom att ha en kontaktperson

3 - Vara informerade och kunna svara på frågor kring hur Solikyl fungerar, våra rutiner, om matsäkerheten, hur maträddarna organiserar sig och vad de måste följa för riktlinjer, vad är butikens respektive Solikyls ansvar och vad lagen säger, vad ett samarbete innebär i praktiken och vad det kan finnas för rutiner vid upphämtningar, hur utlämning av mat fungerar, osv.

Steg för steg

  1. Kolla om ett matsvinnssamarbete redan finns. Detta kan göras anonymt, som kund. Bara gå in i butiken och fråga personalen. Vissa samarbete utesluter inte att Solikyl kan vara ett komplement till att minska deras svinn.

  2. Fråga efter butikschefen. I vissa fall kan mejl fungera (men det finns få bra erfarenheter av detta). Försök boka in möte direkt, antingen telefonmöte eller fysiskt möte. Om det inte går att boka in möte direkt – ge en broschyr och tid att fundera, och fråga när vi kan ringa, för att då ha telefonmöte eller boka in möte. På broschyren: skriv namn och nummer till dig som kontaktperson.

  3. Första intrycket. Vi vill framstå direkt som ett trovärdigt samarbetspartner. Efter en kort förklaring av vad Solikyl är, nämn relevanta samarbete som vi redan har och välj ett eller flera säljargument. Läs noga de på broschyrer (samma som på webbsidan), och använd de du tycker som passar i situationen. Kom ihåg! Vi är inte där för att be butiken om nånting, utan för att lösa deras problem med matsvinn. Vilken tur för dem!

  4. Var förberedd för frågor. De vanligaste frågor brukar man kunna besvara bara genom att känna till verksamheten och läsa det som står på broschyren. Ibland kommer knepiga frågor som du kan läsa om nedan.

Kan du svara på dessa frågor?

Om du kan svara på följande frågor då är du helt redo för att vara ambassadör! Annars, ingen fara! Du kan lära dig och du kan alltid få vår hjälp med att besvara dem :slight_smile:

1 - Hur fungerar ett solidariskt kylskåp? Vem får hämta och lämna mat?

2 - Är Solikyl välgörenhet? Är Solikyl en förening? Vad är syftet med verksamheten?

3 - Mottagaren: Vilka brukar komma till kylskåpen för att hämta mat?

4 - Hur gör man angående matsäkerheten? Vad är kylkedjan och hur bryter man inte den?

5 - Vad är skillnaden mellan bäst före-datum och sista förbrukningsdag?

6 - Hur kontaktar man en butik, om man vill föreslå ett samarbete?

7 - Jag är butikschef och är lite orolig för att donera mat till Solikyl. Vad händer om någon blir sjuk?

8 - Hur sorterar maträddarna maten?

9 - Hur ofta kan vi hämta på en butik? När exakt?

10 - Kan vi ta emot all mat som skulle slängas från ett samarbetspartner? Hur stora mängder kan vi hantera?

11 - Vad är det första man måste ta reda på innan man kontaktar en butik för samarbete?

12 - Är det logistiskt möjligt att ha ett samarbete med långt avstånd från ett solidariskt kylskåp?

13 - Efter du har fått ok från ett nytt samarbetspartner, vad är nästa steget? Vad ska man tänka på och planera för att komma igång med upphämtningar?

14 - Vem blir ansvarig eller kontaktpersonen för samarbetet då?

15 - Hur fungerar Karrot, ungefär? Varför har vi ett forum också?

16 - Vad är de lämpligaste lokalerna för att husera ett solidariskt kylskåp? Vad ska man tänka på?