Forum Solikyl

Organisatorisk struktur

Följande organisatorisk struktur tydliggjordes och godkändes på styrelsemöte 04/09/2019. Den är inkomplett men håller på att bearbetas, så bättre än inget! Än så länge det är följande som gäller…

Roller

Det finns några roller för volontärer i verksamheten. Vissa är mer etablerade med tydliga regler/riktlinjer medans andra håller på att bli utformade. Tanken är det ska vara lätt för folk att bidra på olika sätt utifrån deras egna intresse. Dessa roller är följande:

  • Maträddare - finns beskrivning på sidan och riktlinjer, men vi bestämde på förra styrelsemöte att vi ska skriva om dem
  • Ambassadör - finns beskrivning på sidan och riktlinjer med en guide som inte är klar ännu
  • Kontaktperson/samordnare för ett samarbete med butik/resturang - finns inget skrivet och formellt beslutat om detta ännu.
  • Lokalansvarig - kontaktpersonen i ett ställe där det finns ett solidariskt kylskåp/hylla/låda. Finns inget skrivet och formellt beslutat om detta ännu.
  • Värd - Vid behov tillsätts en värdplats på utdelningsställena, och värdens uppgift definieras på Karrot. Det bestäms på lokalnivå om det finns ett behov för värdskapet, vad som ingår i uppgiften och om det är en fast person eller ska ligga uppe på Karrot för alla att skriva upp sig på. Exempelvis kan värdens uppgift vara att ta emot människor, hålla ordning eller städa.
  • … flera?

Samlingar som fattar beslut och agerar

Tanken här är att vi ska göra det lätt för folk att se var ansvaret ligger och att de själva kan ta initiativ och ansvar för att utveckla verksamheten. Makten att bestämma ligger inte hos individer, utan kommer från det kollektiva som består av följande samlingar eller grupper:

  • Styrelsen ska fullfölja det som står i föreningens stadga: att underlätta maträddning. Detta innebär att styrelsen verkar för att underlätta skapandet av lokala grupper i olika stadsdelar (med kunskap, kontakter, verktyg, metoder och även pengar när det verkligen behövs) och etablera dessa grupper så att de kan fungera så självständigt som möjligt, med hänsyn till att dessa grupper kan sköta deras samarbete och att de agerar solidariskt, på ett sätt som inkluderar flera och ökar deltagande. Styrelsen är ansvarig för samverkan av alla lokala och arbetsgrupper. Styrelsen kan ingripa när konflikter uppstår och inte kan lösas lokalt.
  • Lokala grupper bestämmer om rutiner, hur samarbeten sköts, hur det fungerar på de olika lokaler där det finns ett kylskåp eller maten delas ut, osv. De som är med lokala grupper är kontaktpersoner/samordnare för samarbete, lokalansvariga och maträddare som brukar hämta i området. Vi behöver definiera vem kan sammankalla till ett möte.
  • Arbetsgrupper får uppdraget att ta fram lösningar eller förslag för olika övergripande praktiska frågor. Exempel: en välkomstgrupp för att välkomna nya maträddare, en kommunikationsgrupp för att sköta det officiella kommunikationen utåt (mejl, webbsidan, affischering osv), en evenemangsgrupp, osv. En arbetsgrupp kan bestå av människor från styrelsen eller inte. Behovet av att skapa en grupp identifieras via styrelsen, men arbetsgrupperna agerar självständigt, öppet för dem som vill och transparent i sina handlingar och beslut.
1 gillning