Forum Solikyl

Protokoll styrelsemöte 4/9 -19

Protokoll Solikyls styrelsemöte 4/9 -19
Lokal: Omställningsverkstan/Kommersen, Första Långgatan 27, Göteborg.
Närvarande: Joakim, Disa, Sam, Bruno, Klara, Jack, Jonas.

-Mötet öppnas

-Genomgång av dagordningen
Vi har två frågor på dagordningen, organisatorisk struktur samt riktlinjer för lokaler.

Sekreterare: Disa
Ordförande: Jonas
Justerare: Klara

Dagordningen godkänns

-Organisatorisk struktur:

Diskussion runt beskrivning av värdrollen, där denna beskrivning antecknades:
Vid behov tillsätts en värdplats på utdelningsställena, och värdens uppgift definieras på karrot. Det bestäms på lokal nivå om det finns ett behov för värdskapet, vad som ingår i uppgiften och om det är en fast person eller ska ligga uppe på karrot för alla att skriva upp sig på. Exempelvis kan värdens uppgift vara att ta emot människor, hålla ordning eller städa.

Diskussion runt vem som kan sammankalla till möte: Alla maträddare, bara samarbets- eller lokalansvariga eller bara styrelseledamöter? Vi kom inte fram till nåt men de flesta tyckte att första förslaget(alla maträddare kan kalla till möte) lät bäst.

Dokumentet Organisatorisk struktur godkänns med två tillägg:
Det behöver formaliseras hur olika roller(främst lokal- och samarbetsansvariga) väljs och avsätts.
Vi behöver utveckla beskrivningarna av rollerna(förutom maträddarrollen som redan är väl beskriven).

-Riktlinjer för utlämningsställen:

Vi bestämmer att vi skall slå ihop Joakims och Brunos inlägg i tråden Riktlinjer för utlämningsställen och göra en ändring och ett tillägg.
Ändring: Ändra i Joakims formulering från politiskt till partipolitiskt.
Tillägg: Lägg till ’En ska aktivt leta efter en annan lokal i området om en har ett kylskåp i en religiös, partipolitisk eller kommersiell lokal, (men kan använda lokalen tillsvidare om ingen annan plats finns i området).

Vid protokollet: Disa Rikhardsdottir

2 Likes