Forum Solikyl

Riktlinjer för utdelningsställen

Krav om öppenhet

Det ska vara öppet och maten ska tilldelas också för allmänheten. Det ska också vara öppet för alla som vill engagera sig genom att hämta och leverera maten dit eller vara värd i lokalen. Samordningen måste ske genom Karrot, eftersom det är ett transparent system.

Typ av lokal

När möjligt ska vi prioritera lokaler där vi kan samverka med likasinnade verksamheter som främjar delningskultur, hållbarhet och demokratiskt deltagande.
Matutdelningen ska inte bidra till att främja kommersiella, partipolitiska eller religiösa motiv/intressen. Detta lämnar öppet för att ändå ha utdelning på ställen som moskéer, församlingshem osv., så länge det sker på ett neutralt sätt och frikopplat från verksamheten. Var gränsen går kan däremot vara svårt att bedöma, då ett ställe självklart har nytta av att ha vår verksamhet där, så bedömning ska ske från fall till fall. En ska aktivt leta efter en annan lokal i området om en har ett kylskåp i en religiös, partipolitisk eller kommersiell lokal, men lokalen kan användas tillsvidare om ingen annan plats finns i området.

Beslutat enligt tidigare diskussioner här och här.

1 gillning