Forum Solikyl

Diskussion: Riktlinjer för utdelningsställen

På mötet diskuterade vi vad vi borde ha för riktlinjer för nya utdelningsställen. Ett förslag till formulering är att matutdelningen inte ska bidra till att främja kommersiella, politiska eller religiösa motiv/intressen, vilket lämnar öppet för att ändå ha utdelning på ställen som moskéer, församlingshem osv., så länge det sker på ett neutralt sätt och frikopplat från verksamheten. Var gränsen går kan däremot vara svårt att bedöma, då ett ställe självklart har nytta av att ha vår verksamhet där. Vad tycker ni övriga; vilka riktlinjer ska vi ha och hur ska de formuleras?

Något krav om öppenhet: att det ska vara öppet och maten ska tilldelas också för allmänheten. Det ska också vara öppet för alla som vill engagera sig genom att hämta och leverera maten dit eller vara värd i lokalen. Samordningen måste ske genom Karrot (eftersom det är ett transparent system).

När vi kan så ska vi prioritera lokaler där vi kan samverka med likasinnade verksamheter som främjar delningskultur, hållbarhet och demokratiskt deltagande.

Uppdatering: styrelsen diskuterade detta och riktlinjerna finns här: Riktlinjer för utdelningsställen