Forum Solikyl

[Diskussion] Konsekvenser när man bryter mot riktlinjerna

Hej alla Solikylare!

På förra styrelsemötet diskuterade vi (länge!) en fråga som alltid varit mer eller mindre aktuell i vår grupp: vad ska det bli för konsekvenser när det blir uppenbart att man har brutit mot en tydlig regel eller riktlinje? Frågan handlar oftast om fall där folk plockar till sig själv inne i butiken eller gömmer undan mat från andra. Men det kan också handla om att man inte dyker upp eller avbokar sig med kort varsel utan att ens höra av sig. Vi har väldigt tydliga förhållningsregler i riktlinjer för maträddare som alla här bör instämma med.

Nu ska vi samla in synpunkter och förslag om vad det bör finnas för konsekvenser, och vem/vilka bedömer och avgör det. På nästa co-working tillfälle den 18e kommer vi sammanställa förslag som kom in och presentera dem på nästa styrelsemöte.

Svara här i tråden vad du tycker och tänk gärna på hur det går till med hela processen, från anklagelsen till bedömning av att något har hänt och att personen måste pausas, bli avstängd eller vad det nu blir för konsekvens av en handling.

Diskussionen pågår i Karrot också.

Det kom väldigt lite input online och det mesta av diskussionen hände på styrelsemötena. Här kan man läsa det som beslutades: