Möte om Solikyl på Hisingen 10/1 kl 18

Mötet hålls på Mötesplats Backa Brunnsbo, Folkvisegatan 14. Återkommer om tid, antingen tisdag 8/1 eller torsdag 10/1 kl 18.

Dagordning:

-Framtida samarbete med COOP.

-Vilka andra samarbeten vill vi söka?

-Nytt kylskåp i Kville? Har någon förslag på plats?

-Kan vi använda lastcyklar från Lastcykelpoolen Kville för Dahls-hämtningar? Andra transportsätt som ej kräver bil.

-Hur tar vi över Mötesplatsen? Om vi har ett ställe där vi möts någorlunda regelbundet så blir det lättare för nya att komma in, och om någon har en idé så kan vi prata ihop oss om den.

-Nu har jag ingen plan för att nå detta, men det vore väldigt bra med ett samarbete där det är praktiskt att göra hämtningar utan att behöva använda bil. Både för att det är enklare att engagera sig då, och för att vi inte vill vara beroende av bilar.

-Övriga frågor.

Har ni förslag på fler frågor?

Jag kommer gärna men kan bara torsdag den 10e. Anpassar er inte efter mig dock.

Vi hade ett solikyl på Kvillehyllan. Men det fanns inte så mycket plats där. Kanske skulle räcka gott för Dahls hämtningar ändå.

Som sista punkt kan vi börja diskutera punkten om hur folk ska gå till väga för att söka samarbetspartner, men bara om vi hinner, eftersom det är frågor som berör Hisingen som ska vara fokus på mötet.

Mötet blir torsdag den 10/1 kl 18.

En fråga till:
-Hur löser vi att hålla öppet lokalen under januari fram tills att öppet hus kommer igång igen i början av februari?

Två frågor till till dagordningan:
-Vi kan eventuellt göra hämtningar från Ica Munkebäck på måndagar eller tisdagar till Brunnsbo. Vill vi göra det? Har någon en lösning för transport(helst cykel+cykelkärra, tar bara 15 minuter)?
-Jag har fått veta att det finns två elcyklar på MBB. Dessa vore nog bra att dra kärra med

Var kanske lite otydlig i annonsen. Mötet är öppet för alla som vill engagera sig på något sätt eller är intresserade och funderar på att kanske engagera sig i Solidariska Kylskåp på Hisingen, och även i Älvängen, Nödinge området. Avgränsningen vill jag ha för att vi ska få tid att prata om vad som händer just i dessa områden.

Oj, var det samma fredag som vi bestämde för Brunnsbo möte som vi redan bestämt för att ha lite mer styrelsemöte en gång per månad i november. Var inte meningen, tog bara nåt för att få det bestämt.

Ska vi ändra det ena av datumen?

Protokoll för mötet om Solikyl på Hisingen 10/1 -19
Plats: Mötesplats Backa Brunnsbo, Folkvisegatan 14, Hisings Backa.
Deltagare: Sebastian, Vita, Tuija, Bruno, Miguel, Karl, Tomasz, Johanna, Marie, Kamran, Disa.

-Söka samarbete med coop
Nästa vecka ringer Kalle igen och försöker få till ett möte med butikschefen. Miguel och Disa är intresserade av att vara med på kontakten med butikschefen. Det kan bli stora mängder om vi får ett samarbete. Vi kommer troligtvis behöva fler kylskåp och platser för att klara av detta, och även att fler kommer och hämtar i kylskåpen, och eventuellt öppethållning i Mötesplats Backa Brunnsbo fler veckodagar. Dock så tar det tid att få till ett samarbete och vi behöver inte köra igång omgående även om vi får ett ok, så vi kan jobba på detta samtidigt. Disa kontaktar Kvillehyllan om de vill ha ett kylskåp igen. Bruno letar efter nya ställen, bl.a. i Lundby. Även Miguel skulle höra med ett ställe i Kville.

-Vilka butiker vill vi söka samarbeten med
De butiker som nämns är Netto Backa och Hemköp Selma Lagerlöfs torg. För att lösa logistiken om vi får samarbete med någon av dessa butiker så kan vi ta en kärra på bussen. Tuija vill vara med och söka dessa samarbeten tillsammans med någon mer erfaren.

-Vi bestämmer att vi ska ha hangout på Mötesplats Backa Brunnsbo en gång per månad, första fredagen i månaden. Närmast kommande är då 1a februari och 1a mars.

-Öppethållande under januari
Tuija tar på sig att hålla öppet de två sista tisdagarna i månaden(22/1 och 29/1).

-De två elcyklarna som finns på MBB borde vi skaffa en stor cykelkärra till. Eventuellt låna den kärran som Tomasz har till någon Dahls-hämtning. Lastcyklar från Lastcykelpoolen Kville är för små för Dahlshämtningar som de är nu, men vi kanske kan använda dem någon gång i framtiden.

-För att ha uppgifter som inte kräver bil så är solikyl-värd bra. Nya volontärer kan vara solikyl-värd tillsammans med någon mer erfaren första gångerna. Men vi böhöver också hitta sätt att göra hämtningar som inte kräver bil, eftersom många av volontärerna inte har bil.

-Den enda personen som visade intresse för att göra hämtningar från Ica Munkebäck till Brunnsbo på måndagar eller tisdagar var Disa.

Vid protokollet: Disa

1 gillning

Mina anteckningar från mötet om Älvängen och Nödinge

Marie och Vita vill starta var sitt ställe, ett i Älvängen och ett i Nödinge.

Älvängen:
-Redan skaffat kyl o lokal. Fritidsbanken på Göteborgsvägen.
-Marie kan kontakta affärer och kan leverera till Fritidsbanken tidiga morgnar. Sedan får de som jobbar på Fritidsbanken sköta kylskåpets öppethållande under dagen.
-I Älvängen finns Coop, Ica, Netto och Dollarstore. Coop och Ica är stora. Om någon från Nödinge vill köra så borde det gå att dela upp hämtningar från ev. samarbete med Coop eller Ica på de båda kylskåpen i Nödinge och Älvängen.
-Det finns även ett antal caféer, restauranger etc. som Marie också vill kontakta.

Nödinge:
-Vita har kontaktat kyrkan och Allebyggen om lokal. Båda var positivt inställda, och kan kanske ordna kostnadsfri lokal.
-Vill även ha gratisbutik eller byteshörna i lokalen.
-Om det blir ett kylskåp i Nödinge så kan privatpersoner lämna mat i det.
-Nästa steg efter att hitta lokal är att söka ett samarbete.
-Vita har pratat med Ica, Lidl, ett café och en djuraffär. Djuraffären ville bidra på något sätt.

Länka/flytta gärna om detta passar bättre någon annanstans.