Forum Solikyl

Butikens ansvar - vad säger Miljöförvaltnings livsmedelskontroll

Det är väl ok att offentliggöra mejlkommunikationen mellan en medborgare/förening och tjänstemän, eller? Jag har inte läst på, men vore konstigt annars. Här kommer iaf hela konversationen om vilket ansvar butiken har (eller inte) när de donerar mat till oss. Viktigt argument för när vi söker nya samarbetspartner.

14 apr. 2017 kl. 15:26 skrev Bruno (Solikyl)

Hej! […] Jag jobbar med ett ideellt projekt för att minska matsvinn som heter Solikyl, eller Solidariskt Kylskåp, som du kanske har hört talas om. Jag har varit i kontakt med olika personer i kommunen för att få redo på olika juridiska frågor som rör våran verksamhet, men det kvarstår en viktig fråga som du kanske kan svara på:

är livsmedelsbutiker ansvariga (hela vägen) för maten som de donerar? Låt oss säga att en affär donerar maten till en förening/organisation som i sin tur missköter hantering och skänker bort till andra som blir magsjuka. Skulle man kunna säga att livsmedelsbutiken ändå är ansvarig för detta? En annan scenario jag ställer frågan om är: donerar en livsmedelsbutik maten till en privatperson, och denna privatpersoner skulle dela vidare maten genom ett så kallad solidariskt kylskåp, som är öppet till alla, skulle butiken fortfarande vara ansvarig för maten som hamnar i dessa kylskåp? Liknande verksamheter i andra länder (t ex Foodsharing i Tyskland) har hittat följande lösning: de som hämtar donerad mat (alltså privatpersoner) skriver på ett avtal som befriar livsmedelsbutiken från något ansvar. Jag undrar om detta också skulle kunna vara en lösning här. Du märker nog varför jag ställer sådana frågor. Vi har stöttat mycket på någon slags rädsla för reglerna när vi kontaktar livsmedelsbutiker för att diskutera ett samarbete med oss. Men om du tycker att det blir alldeles för mycket att svara på mejl, eller om du vill veta mer om vad vi håller på med, så träffas jag gärna. Alternativt kan vi ta det över ett telefonsamtal. Tack för din tid!

[lite vidarebefordring hit och dit inom Miljöförvaltning och frågan kommer till två chefer inom avdelning för livsmedelskontroll…]

19.04.2017 07:52 skrev *****:
Hej! […] Livsmedelsbutiken är ansvarig för maten tills dess att den säljer eller skänker bort den. Genom att butiken har väl fungerande rutiner (hantering, förvaring, kyla, värme och nedkylning) så vet butiken att den inte har påverkat matens kvalité på ett negativt sätt/ försämrat maten. Så jag ser, utifrån kontrollsynpunkt, inga hinder för butiken.

Med vänliga hälsningar
**** Enhetschef avdelningen för livsmedelskontroll
Miljöförvaltningen Göteborgs Stad