Forum Solikyl

Ny konfliktlösningsmodell

(beslutat på styrelsemöte 07/05 - 21)

När det uppstår en konflikt:

1 - Har man ett problem med någon så försöker man först och främst ta det direkt med personen, på ett vänligt och konstruktivt sätt.

2 - Bara skriftliga klagomål till styrelse gäller för att inleda en konfliktlösningsprocess (för att kunna skilja vad som är ett formellt klagomål från det som man vill bara prata av sig)

3 - Både parter (eller flera) i en konflikt blir informerad om att de måste komma överens om en (eller flera) neutral person som ska medla. Den som medlar kan vara vem som helst. Medlaren är tänkt att ha en så passiv roll som möjligt, och syftet är att de som är i konflikt med varandra försöker lösa problemet/-en på egen hand genom diskussion.

4 - Diskussionen i en mejltråd inleds mellan alla parter och medlare. Folk presenterar var sin sida och fokuserar på lösningar. Detta sker i en vecka.

4.1 - Om någon inte vill delta eller vägrar att delta så går frågan vidare direkt till styrelsen alternativt utsedd medlare. Eventuell pausning kan ske.

5 - Om man inte kommer överens kan man välja mellan att lägga ner ärende eller driva vidare frågan med hela gruppen via Karrots konfliktlösningsfunktion.

6- Väljer man konfliktlösning på Karrot då får man ta del av information om hur man gör det, hur den fungerar och vad syftet med den är, dvs. att fokusera på själva konflikten och ge konstruktiva lösningar, men inte gå till personliga angrepp eller ta upp annat som inte har med själva konflikten att göra. Den person som är målet för konflikten ska få full information om vad konfliktlösningsfunktionen innebär och vad det kan bli för konsekvenser innan den startas.